Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dvojí občanství

(Archivní článek, platnost skončena 18.12.2013.)

Na následujících řádcích jsou ve stručnosti uvedeny veškeré možnosti, jak může státní občan České republiky mít současně státní občanství jiného státu.

Pokud si chcete být jisti, že máte české občanství, požádejte na nejbližším konzulátě nebo velvyslanectví ČR o vystavení osvědčení o státním občanství.

Existují následující situace:

I. JSEM OBČANEM ČR

Cizí občanství jsem získal nezávisle na své vlastní vůli (platí od 1. ledna 1993)

Každý občan České republiky, který nezávisle na své vlastní vůli získal státní občanství jiného státu, české občanství neztrácí a má tak občanství dvojí. Například dítě narozené v Kanadě, jehož matka nebo otec (příp. oba rodiče) má státní občanství České republiky, nabývá automaticky ze zákona dvojí občanství - české i kanadské.

Po 28. říjnu 2003 jsem získal cizí občanství manžela

Pokud si občan České republiky vezme za manžela cizince a po dobu trvání manželství získá kdykoli po 28. říjnu 2003 jeho státní občanství, české občanství v žádném případě neztrácí a má tedy legálně občanství dvojí.

V době od 1. ledna 1993 do 28. října 2003 jsem získal cizí občanství, a to v souvislosti s uzavřením manželství

Občan České republiky, který v době od 1. ledna 1993 do 28. října 2003 včetně získal občanství cizího státu v souvislosti s uzavřením manželství, své české občanství neztratil a má tak občanství dvojí. O tom, zda k nabytí cizího občanství došlo v souvislosti s uzavřením manželství nebo nikoli, rozhoduje příslušný úřad v České republice. Roli při rozhodování hraje mimo jiné i doba uplynulá mezi datem uzavření manželství a datem nabytí státního občanství manžela.

II. NEJSEM OBČANEM ČR, ALE JSEM BÝVALÝM ČESKOSLOVENSKÝM OBČANEM

Občanství navrácené

Ten bývalý československý občan, který své československé občanství pozbyl propuštěním ze státního svazku, rozhodnutím o odnětí státního občanství v období od 25. února 1948 do 28. března 1990 nebo získáním státního občanství USA naturalizací, může požádat o navrácení státního občanství ČR s tím, že mu jeho současné (např. kanadské) státní občanství zůstane zachováno. Jednou z podmínek navrácení je skutečnost, že žadatel dosud nenabyl státní občanství Slovenské republiky (pro bližší informace k problematice dvojího státního občanství ve vztahu ke Slovenské republice doporučujeme navštívit www stránky Velvyslanectví ČR v Bratislavě). Bližší informace k podání žádosti o navrácení státního občanství ČR.

Občanství udělené na výjimku Ministerstva vnitra

Každý bývalý československý občan, který má povolen v České republice trvalý pobyt, pokud není slovenským občanem, může na základě výjimky Ministerstva vnitra ČR získat české občanství, aniž by pozbyl své dosavadní občanství, za podmínky, že v České republice žije alespoň 5 let a v posledních pěti letech nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

III. NEJSEM OBČANEM ČR A NIKDY JSEM NEBYL ČESKOSLOVENSKÝM OBČANEM

Občanství udělené na výjimku Ministerstva vnitra

Každý cizinec, který má povolen v České republice trvalý pobyt, pokud není slovenským občanem, může na základě výjimky Ministerstva vnitra ČR získat české občanství, aniž by pozbyl své dosavadní občanství, za podmínky, že má k České republice skutečný vztah, žije na jejím území alespoň 5 let a v posledních pěti letech nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin. Ministerstvo vnitra může rozhodnout, že žadateli o české občanství se promíjí podmínka pozbytí dosavadního občanství buď v případě, že udělení českého občanství by bylo pro Českou republiku významným přínosem, anebo v následujících případech: předpisy státu, jehož je žadatel občanem, neumožňují jeho propuštění ze státního svazku nebo tento stát odmítá o jeho propuštění ze státního svazku vydat doklad, nebo propuštění žadatele ze státního svazku je spojeno s nepřiměřenými správními poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami, podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby jemu blízké pronásledování pro politické přesvědčení nebo pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité sociální skupině.

V ostatních případech je dvojí občanství na výjimku Ministerstva vnitra možné, jen pokud má cizinec v České republice povolen trvalý pobyt již alespoň 5 let, legálně žije na území České republiky alespoň 20 let, má k České republice skutečný vztah a v posledních pěti letech nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin.