Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů (rok 2014)

V roce 2014 bude (v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění č. 414/2012 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí (upřednostňujeme příspěvky spíše na konkrétní aktivity spolků, podporu českých škol a méně na investice do oprav různých objektů).

Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici. Níže uvádíme termíny, které je nutné v tomto roce dodržet v souvislosti s administrací peněžních darů:

Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2013 - do 31. ledna 2014

Dle platných pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů (formulář viz.www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici). Na zmíněné webové adrese v kapitole „Peněžní dary do zahraničí“ se kromě zmíněných pravidel nachází i seznam obdarovaných spolků. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2014 – 2. čtvrtletí 2014

Ve 2. čtvrtletí roku 2014 bude ZKZ rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2014. Seznam bude vyvěšen také nawww.mzv.cz/krajane.

Žádosti o peněžní dary na rok 2015 – do 1. srpna a 31. srpna 2014

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2015 je na webových stránkách  mzv.cz/krajane/financnipodpora umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar nově s možností přímého elektronického odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí ZÚ Ottawa k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. Dovolujeme si požádat o shromáždění žádostí o peněžní dary na nadcházející rok do 1. srpna 2014. Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu vládě. Pokud žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

Požadovaná osnova žádostí:

Název spolku v českém jazyce  
Název spolku v místním jazyce  
Název projektu  
Stručný obsah projektu a účel daru  
Celkové náklady projektu v Kč  
Výše požadavku od MZV v Kč  
Doporučená výše daru dle návrhu ZÚ v Kč  
Zdůvodnění ZÚ