Velvyslanectví České  republiky v Tripolisu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak nás najdete

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Libye ocitli v nouzi! Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Libye v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).

Prosíme o využívání telefonního čísla stálé diplomatické a konzulární služby pouze v opodstatněných případech nouze.
Telefonní číslo stálé služby: +218(0)213 611 555
Mobilní telefon stálé služby: +218(0)91 8809309


Adresa úřadu:
Velvyslanectví České republiky
Rewaifaa Ibn Thabet Street, Ben Ashour Area
P.O. Box 1097 nebo 1088
Tripolis
Libye

Telefonní spojení:
ústředna:

+218(0)213 615 436
+218(0)213 611 555
+218(0)213 611 698

Stálá diplomatická a konzulární služba: +218(0)918 809 309

Fax: +218(0)213 615 437

E-mail:

Sekretariát ZÚ: Tripoli@embassy.mzv.cz
Konzulární a vízový úsek: Consulate_Tripoli@mzv.cz
Ekonomický úsek: Commerce_Tripoli@mzv.cz

Webové stránky ZÚ:
www.mzv.cz/tripoli

 Velvyslanectví ČR v Tripolisu


Poloha ZÚ:
Mapka Tripolisu s vyznačením objektu Velvyslanectví ČR Mapa ZÚ Tripolis - ikona Detail Mapa ZÚ Tripolis (výřez) - ikona

Vzhledem ke skutečnosti, že v Tripolisu neexistuje "klasická" veřejná hromadná doprava se systémem stanovených tras a pevných zastávek, doporučujeme k cestě na ZÚ použít taxi. Při popisu cíle cesty je vhodné uvést nejprve pro stanovení oblasti (foneticky) "Ben Ašúr Area" a poté pro zpřesnění i ulici "Tarik as-Sika" (na mapě uvedena jako "University Road"). Budova ZÚ se potom nachází v blízkosti mimoúrovňového přechodu pro chodce.

Pracovní doba ZÚ :
neděle - čtvrtek 8:00 - 16:30 hod.

Otevírací doba pro veřejnost:

Žádosti o krátkodobá víza:

Pondělí a středa, 10:00 - 12:00 (před podáním žádosti na velvyslanectví je nutno se přihlásit na konkrétní hodinu na https://visapoint.eu !)

Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu:

Čtvrtek, 10:00 - 12:00 (před podáním žádosti na velvyslanectví je nutno se přihlásit na konkrétní hodinu na https://visapoint.eu !)

Krajanská agenda, žádosti o cestovní doklady ČR/EU:

Neděle, 10:00 - 12:00

Matriční agenda, superlegalizace:

Úterý, 10:00 - 12:00