Velvyslanectví České  republiky v Tripolisu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ekonomická situace v Libyi a možnosti bilaterální spolupráce v novém období

Hospodářství země bylo a zůstane i v budoucnu plně závislé na těžbě ropy a zemního plynu a na jejich vývozu. Sektor těžby a vývozu energetických surovin byl plně pod majetkovou kontrolou režimu. Největšími obchodními partnery Libye byly Itálie (v r. 2008 39 % dovozu a 53 % vývozu), Německo (15 % dovozu a 16,4 % vývozu), dále Jižní Korea, Francie, Španělsko, Velká Británie, Turecko, Japonsko.

Libye má největší ropné zásoby v Africe. Doposud objevené zásoby činí 43,7 mld. barelů, což je cca 3,3 % světových zásob a 40 % afrických zásob. Předpokládané zásoby jsou však až několikanásobně vyšší. Celkové rezervy by mohly dosahovat 114 mld. barelů. Libye těžila 1,65 mb/d (cca 2 % světové těžby). V zemi působily všechny velké firmy (Shell, ExxonMobil, Repsol, ÖMV). Objevené zásoby zemního plynu činí 1.3 bilionů m³, což je 0,8 % celkových světových zásob, doposud neobjevené zásoby se však odhadují na téměř dvojnásobek. Libye produkovala cca 12 miliard m³ plynu ročně. Z toho bylo 8 miliard exportováno do Itálie podmořským plynovodem, který byl uveden do provozu v roce 2004 jako joint venture s italským ENI.

Možnosti podnikání v postkonfliktní Libyi, možné oblasti pro zapojení českých firem

 1/ těžba ropy a plynu - investice do ropné infrastruktury, výstavba rafinérií, včetně rozvoje těžby ropy a plynu na šelfu i v poušti, oprava stávající ropné infrastruktury,   

2/ energetika - revitalizace rozvodů elektrické energie v městských aglomeracích, výstavba odsolovacích technologií mořské vody a nových elektráren,

3/ průmysl - obnova strojírenských průmyslových závodů, realizace výstavby projektu hliníkárny, rozvoj těžebního průmyslu, oprava železáren v Misuratě, petrochemických závodů Brega, Ras lanúf, podpora malých a středních průmyslových závodů a výroben,

4/ obnovitelné energetické zdroje 

5/ vodní hospodářství - hydrogeologické průzkumy, vrtané studny na vodu, pokračování výstavby vodovodních přivaděčů z pouště, odsolovací stanice, zavedení vodního zákona, opravy stávajících a výstavba nových přehrad a vodních nádrží,  

6/ stavebnictví - infrastruktura, železnice, silnice, bytová výstavba, dokončení rozestavěných a nedokončených staveb, návazný boom výroby stavebních materiáolů, dodávky stavebních strojů,

7/ těžba surovin - rozvoj cementářství, dodávky a opravy cementáren, výroby stavebních materiálů a kameniva pro železnice a silnice, těžba drahých a barevných kovů v pouštních oblastech, dodávky těžebních technologií, rozvoj výroby mořské soli v odparkách,

8/ zemědělství - pozemková reforma, vrácení půdy původním vlastníkům, výstavba a obnovení továren potravinářského průmyslu, zpracování ovoce, zeleniny, ryb, mléčných a mražených produktů, dovoz zemědělských strojů, traktorů, závlahových systémů, bezpečný rybolob, obminování pozemnků a pobřeží.