Velvyslanectví České  republiky v Tripolisu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Oživení ekonomiky Libye a doporučení MMF

Dle Mezinárodního měnového fondu (MMF) musí klíčové kroky při obnově libyjské ekonomiky zahrnovat zavedení fiskální disciplíny a oživení bankovního systému při současném udržení makroekonomické stability. Objemy vývozu libyjské ropy (jako základního zdroje příjmů státní pokladny) se přiblížily úrovni před začátkem krize, byly zrušeny mezinárodní sankce a tedy odblokována zahraniční finanční aktiva, přesto existují obavy z možných negativních následků pokračující finanční nestability v zemi.

Není tajemstvím, že nové vedení země zdědilo centrální ekonomiku poznačenou chaosem, dlouhodobě sužovanou korupcí a předchozími náladovými výkyvy sesazeného vůdce a jeho klanu, který ovládal ropný průmysl jakožto klíčové odvětví ekonomiky a „hospodařil“ s výnosy z něj po více než 40 let.

Na druhé straně zde existuje i několik „dobrých zpráv“. V ropném odvětví je to zejména prohlášení vedení státní těžařské společnosti National Oil Corp. o dosažené těžbě 1,3 mil. barelů denně (bpd) v rekordně nízkém čase, přičemž tato prohlášení ve stejně optimistickém duchu slibují dosažení předkrizové úrovně těžby kolem 1,7 mil. bpd do konce roku 2012. K tomu se přidávají pozitivní očekávání jednoho z největších zahraničních ropných producentů – italské společnosti ENI, jíž sice v r. 2011 poklesla těžba v Libyi o zhruba 13 % na 1,58 mil. bpd, nicméně ta rovněž do konce r. 2012 očekává návrat k původním hodnotám těžby.

Navenek pozitivně vyznívají rovněž odhady MMF, který na pozadí 60% poklesu libyjské ekonomiky v roce 2011 předpovídá opětovný nárůst HDP o téměř 70 % v r. 2012 a dalších 20 % v r. 2013. Povzbuzením pro přechodnou vládu bylo zrušení převážné části sankcí ze strany Rady bezpečnosti OSN a uvolnění části zablokovaných řádově 150 mld. USD, což kromě jiného umožnilo centrální bance Libye (CBL) intervenovat na devizovém trhu a tím udržet kurz LYD vůči zahraničním měnám. V neposlední míře to umožnilo zaplatit/dovyplatit mzdy státním zaměstnancům, a jak se ukazuje, i začít vyplácet podporu nezaměstnaným, kromě jiného stále ozbrojeným a systémově neorganizovaným rebelům, což z hlediska pobídek k ekonomické aktivitě obyvatelstva pozitivně nevyznívá. Před vypuknutím nepokojů překračovala oficiální nezaměstnanost 26 %, její nynější úroveň může být i mnohem vyšší.  

Dle stanoviska MMF ale zůstává finanční situace ve veřejném sektoru nehledě na rozmrazení Kaddáfího financí nadále velmi povážlivou. Přechodná vláda neustává v dotování svých vlastních potřeb (vč. sociálních výplat ozbrojeným rebelům) prostřednictvím půjček od CBL a komerčních bank, které však s ohledem na zaostalost místního bankovního systému trpí nedostatkem hotovosti v místní měně na pokrytí vládní poptávky. To vše se začíná odrážet na sílícím růstu nedůvěry obyvatelstva vůči bankám, což v uzavřeném kruhu situaci ještě více zhoršuje.

Výzva MMF k zavedení fiskální disciplíny, revitalizaci bankovního systému a zároveň k udržení makroekonomické stability je samozřejmě jedinou správnou, ale s ohledem na realitu dnešní Libye asi i velmi těžce realizovatelnou touhou. Skutečností zůstává, že stav ekonomiky je po loňském ozbrojeném konfliktu v současné době horší než před pádem Kaddáfího režimu. Řada zahraničních firem (zaměstnavatelů) v době nepokojů ze země odešla, nebo svou činnost utlumila na minimum, přitom již před revolucí dosahovala nezaměstnanost 26 %. Ne příliš potěšujícím je rovněž cenový vývoj na spotřebním trhu, kde se za poslední rok inflace vyšplhala na 14%.

Se značnou pravděpodobností lze proto očekávat, že se příjmy z těžby ropy stanou téměř výlučným zdrojem pokrytí sociálních transferů (tj. udržování sociálního smíru) v zemi. Je zde samozřejmě předpoklad, že díky rostoucí poptávce na světovém ropném trhu veřejný sektor nezkolabuje, otázkou však zůstává, „na kolik vyjde“ vedení země složení zbraní rebely a tudíž o kolik budou ochuzeny investice do rozvoje kritické infrastruktury v zemi, případně dalších odvětví ekonomiky v dobře míněné snaze o její diverzifikaci.