Velvyslanectví České  republiky v Tripolisu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzestup maloobchodního sektoru v Libyi

Masivní nástup soukromého sektoru zejména v maloobchodu v porevolučním období v Libyi počínaje rokem 2012 působí s přihlédnutím ke zdejšímu značně nestabilnímu politickému prostředím a s zhoršující se bezpečnostní situaci poměrně rozporuplně. Odborníci vyhodnocující rozvoj podnikání v zemi však s jistou nadsázkou hovoří o tom, že souběžně se skutečnými explozemi v Tripolisu, Misrátě, Benghází atp. byla tato města v posledních několika měsících zasažena i „expolozí“ maloobchodních řetězců. Po několika desetiletích omezování pokud jde o výběr a kvalitu zboží nabízeného na pultech zdejších prodejen se nakupování v nově se objevujících obchodních centrech a značkových buticích stává pro Libyjce skutečným koníčkem.

I přes dlouhodobě negativní mezinárodní medializaci Libye se nezdá, že by docházelo k útlumu obchodních zájmů zahraničních vývozců o tuto zemi. Indikátorem intenzity dovozu do Libye je kromě jiného i přeplněný tripolský obchodní přístav, v jehož blízkosti čeká někdy v jednom okamžiku na vplutí až 30 obchodních lodí. Největším paradoxem je, že zatímco vládní sektor v podstatě téměř nikam nepokročil a státní ropná pole jsou 4 měsíce blokována rebely, soukromý sektor vzkvétá jako nikdy předtím. Jeho živelnost je samozřejmě podmíněna a doprovázena existencí vlastních pravidel hry bez jakékoliv vymahatelnosti legitimního práva. 

Dle v podstatě největšího retailového magnáta v zemi, Husního Beye, došlo ve srovnání s rokem 2010 (jakožto posledním celým rojkem před revolucí) nejméně ke 40 % růstu maloobchodního obratu. Jeho obecný odhad růstu soukromého sektoru je 15 % ročně. Zde je potřeba podotknout, že Libye je čistým dovozcem téměř všeho spotřebního zboží, a to jak potravin, tak i průmyslového zboží. Současný obrat v maloobchodním sektoru v této šestimilionové zemi se odhaduje na přibližně 16 miliard eur ročně. Výrazně vrostl dovoz osobních vozů včetně ojetin, jichž bylo za posledních 12 měsíců do Libye dovezeno řádově 100 tisíc (to vše s vážným dopadem na silniční provoz v Tripolisu a dalších větších městech).

Ruku v ruce s rychlým nástupem soukromého podnikání a růstem maloobchodu jde stavební boom. Na místech po starých, revolucí poničených budovách rostou nové stavby. V současné době je vedlejší, že se nijak nezohledňují územní plány a stavební předpisy, a že řada nových staveb je nelegálních jak ve smyslu příslušných stavebních povolení, tak i pokud jde o skutečnost, že jsou soukromými „investory“ stavěny na veřejných pozemcích. Obchod se stavebními materiály však vzkvétá, což v celostátním měřítku do značné míry kompenzuje neblahé důsledky již více než dvouleté nečinnosti státního sektoru, pokud jde o infrastrukturní projekty a státní bytovou výstavbu.

V maloobchodu samotném je boom podporován několika faktory. Libyjci nyní téměř vše dovážejí bez licencí (kromě zbraní, drahých kovů a ropných výrobků). Dále zde došlo k výraznému nárůstu disponibilních příjmů obyvatelstva. Vládní účet mzdových a důchodových výdajů je nyní o 250 % vyšší ve srovnání s předrevolučními prostředky na této položce státního rozpočtu. Důsledkem je přetrvávající přezaměstnanost ve veřejném sektoru a řada pravidelných a jednorázových sociálních výdajů, jak např. platby revolučním bojovníkům (v r. 2012 v ekvivalentu cca 1500 eur na osobu), výplaty u příležitosti výročí revoluce v řádu 1200 eur na osobu a v neposlední míře výplaty na podporu oslav muslimského svátku Aid al-Adha v obdobné sumě.

Živelnost trhu sebou samozřejmě přináší řadu nešvarů. Potravinové obchody jsou často zásobovány zbožím bez uvedení expirační doby. V uvedeném segmentu trhu se nedaří udržet stabilitu značek a výrobců. Důvodem je skutečnost, že dovozci a velkoobchodníci hledí především na cenu a dovážejí zboží z výprodejů zejména v evropských zemích.

Poměrně vysoká kvalita nabízeného zboží však existuje v segmentu módního trhu. Za poslední roky vyrostly v Tripolisu a v dalších městech stovky módních butiků nabízejících nejnovější zahraniční značky ve rozmanitosti hravě konkurující kterémukoliv prodejci v Evropě, nebo jinde ve světě.