Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Přehled česko-mongolských smluv

MEZIVLÁDNÍ DOHODY

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího geologického průzkumu

(Praha, 18.6.1963)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

(Ulánbátar, 21.10.1964)

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 23.3. a 1.4. 1999

(Praha, 31.5.1968)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975

(Praha, 29.3.1971)

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky

(Praha, 25.4.1973)

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Praha, 19.9.1974)

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Ulánbátar, 7.10.1975)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice doplněná výměnou nót

(Ulánbátar, 4.6.1976)

Dohoda o vzájemném prodeji budov velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice

(Ulánbátar, 4.6.1976)

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Praha, 29.1.1979)

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 - 1980 ze dne 7. října 1975

(Praha, 29.1.1979)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976 - 1980

(Ulánbátar, 1.9.1979)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1981 - 1985

(Ulánbátar, 22.9.1981)

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

(Ulánbátar, 22.9.1981)

Doplněk k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze 4. června 1976 sjednaný výměnou nót

(Ulánbátar, 9.4.1982)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986 - 1990

(Praha, 28.4.1986)

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů

(Ulánbátar, 26.6.1992)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

(Praha, 18.11.1998)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska

(Praha, 8.12.1999)

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

(Ulánbátar, 24.1.2005)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologicko průzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9. 1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologicko průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9. 1979 sjednaná výměnou nót

(Praha, 26.4.2006)

PREZIDENTSKÉ DOHODY (čl.10 ústavy 2001)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou a Protokol

(Ulánbátar, 3.6.1976)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech

(Ulánbátar, 15.10.1976)

Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

(Praha, 27.2.1997)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic

(Ulánbátar, 13.2.1998)

MEZIRESORTNÍ DOHODY

Ujednání mezi ministerstvem financí Československé socialistické republiky a ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a velvyslanectví MoLR v Praze

(Moskva, 1.3.1984)

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005

(Ulánbátar, 31.8.2001)

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

(Praha, 19.11.2001)

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

(Praha, 16.4.2002)

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 - 2009

(Ulánbátar, 25.9.2006