Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Pokud jste občan ČR a hodláte uzavřít sňatek v cizině, je pravděpodobné, že příslušný úřad od Vás bude požadovat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Pokud jste státní občan ČR a hodláte uzavřít sňatek v cizině, je předem třeba učinit dotaz u příslušného úřadu, jaké doklady bude požadovat od snoubence, státního občana ČR. Ve většině případů je třeba předložit i v cizině vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které vydá matrika dle místa trvalého bydliště v ČR. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

O tento doklad si můžete požádat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Za účelem podání žádosti doporučujeme zavolat a předem se objednat. ZÚ Ulánbátar Vaši žádost nabere a odešle k vyřízení příslušnému úřadu na území ČR. Vyhotovený doklad si můžete vyzvednout na ZÚ.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost státního občana ČR nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.

Jak v této situaci postupovat?

Kontaktujte náš generální konzulát, vyplňte žádost a přiložte požadované dokumenty.

Je tato žádost nějak zpoplatněna?

Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství podléhá správnímu poplatku 500 Kč, který na ZÚ vybíráme v EUR dle platného směnného kurzu.

Jaké doklady je nutné předložit k žádosti?

Žadatel předloží písemnou žádost, ke které předloží:

- občanský průkaz nebo cestovní pas;

- rodný list;

- úmrtní list zemřelého manžela nebo pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;

- žádá li o vydání vysvědčení zplonocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a shora uvedené doklady;