Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění - volba prezidenta ČR - voličské průkazy

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2013.)

Informace pro občany ČR, kteří budou pobývat v termínech konání volby prezidenta ČR mimo obvod úřadu v ČR nebo mimo konzulární obvod zastupitelského úřadu ČR v zahraničí a chtěli by se zúčastnit hlasování.

Informace pro občany ČR, kteří budou pobývat v termínech konání volby prezidenta ČR mimo obvod úřadu v ČR nebo mimo konzulární obvod zastupitelského úřadu v ČR v zahraničí, a chtěli by se zúčastnit hlasování.

Upozorňujeme občany ČR, kteří nestihli podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím a budou se chtít zúčastnit volby prezidenta ČR na našem velvyslanectví ve dnech 11.01.2013 -12.01.2013 (1. kolo), případně ve dnech 25.01.2013 - 26.01.2013 (2. kolo), musí si požádat u úřadu v ČR příslušného dle místa bydliště, anebo u úřadu ČR v zahraničí, kde jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, o vydání voličského průkazu pro jednotlivá kola voleb.

Stejně tak si občané ČR, kteří jsou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeným naším úřadem a budou v době konání volby mimo konzulární obvod ZÚ Ulánbátar, mohou požádat o vydání voličských průkazů na jednotlivá kola voleb zde na Zastupitelském úřadu ČR v Ulánbátaru.

Písemná žádost s ověřeným podpisem musí být doručena nejpozději do 04.01.2013 včetně. Podpis lze ověřit v Mongolsku i u místního notáře.

Osobně lze žádat o vydání voličského průkazu v úředních hodinách konzulárního oddělení až do 9. ledna 2013 včetně.

S voličským průkazem a platným občanským průkazem ČR či cestovním dokladem ČR pak mohou čeští občané volit u libovolného úřadu v ČR nebo zahraničí, na kterém se volby prezidenta konají.

Mezi 1. a 2. kolem volby prezidenta republiky lze opětovně žádat i o vydání voličských průkazů pro 2. kolo hlasování. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky je nejpozději 7 dní před 2. kolem volby, tj. do 18. ledna 2013. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je nejpozději 2 dny před konáním 2. kola volby, tj. do 23. ledna 2013.