Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Aktuální vízové informace pro cizince

Zavádí se nový pobytový titul - zaměstnanecká karta

Dne 24. června 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 101/2014. více ►

Pozvání ověřené orgánem Služby cizinecké policie

pozvani_overene_organem_sluzby_cizinecke

Pozvání ověřené orgánem Služby cizinecké policie, které je určeno pro krátkodobý pobyt na území ČR nepřesahující 90 dnů v kterémkoli 180denním období, nemá expirační lhůtu, tzn. je platné po dobu v něm stanovenou. více ►

ZMĚNA: Pobyt v rámci Schengenského prostoru – změna výpočtu dnů povoleného pobytu

hranicni_kontrola

V souvislosti s novelizací č. 610/2013 Schengenského hraničního kodexu ze dne 26.06.2013 informujeme, že dochází ke změně ve výpočtu možné délky pobytu na území Schengenského prostoru. více ►

Částečné přerušení provádění Ujednání o bezvízových stycích pro držitele služebních pasů

sluzebni_pasy

S účinností od 1. září 2011 bude vstup a pobyt na území ČR pro držitele platných mongolských služebních pasů vyžadovat udělení víza. více ►

Vízový kodex

schengen

Dne 5. dubna 2010 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (tzv. Vízový kodex). více ►

Poučení pro žadatele o neudělení víza

overovani

Lékařská zpráva u žádostí o víza nad 90 dní a o dlouhodobý pobyt

zdravotnictvi_2

Na základě požadavku hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví České republiky je stanovena s účinností od 1.6.2009 povinnost předložit lékařskou zprávu, která potvrdí, že cizinec netrpí závažnou nemocí, konkrétně se jedná o TBC a syfilis.… více ►