Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízový kodex

Dne 5. dubna 2010 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (tzv. Vízový kodex).

Dne 5. dubna 2010 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (tzv. Vízový kodex) (pdf, 1,55 MB), který pravidla společné vízové politiky a vízové a konzulární praxe schengenských států dále harmonizuje a zpřesňuje. Především je shrnuje v jediném přehledném předpisu, který je závazný pro všechny státy schengenské spolupráce.

Pro žadatele se mění formulář, některé poplatkové položky, dále se ruší kategorie tranzitních krátkodobých víz, zpřísňuje se pravidlo 90/180 (není možné překročit pobyt 90 dnů na území Schengenu v jakýchkoli po sobě jdoucích 180 dnech), zavádí se biometrika a vzniká institut odvolání proti neudělení víza. Důležitá je však především filozofie kodexu - zjednodušení procesu pro žadatele na jedné straně a zlepšení bezpečnosti schengenského prostoru na straně druhé.

Od 5. dubna se také přiznává právo volného pohybu po schengenském prostoru držitelům dlouhodobých víz, a to ve stejném rozsahu, v jakém ho budou užívat i držitelé platného povolení k pobytu, tedy tři měsíce během jakéhokoliv šestiměsíčního období. Za dodržování tohoto pravidla nesou hlavní odpovědnost samotní držitelé povolení k pobytu či dlouhodobých víz, a to zejména důsledným plněním ohlašovací povinnosti ve všech schengenských státech, které navštíví.