Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika zastupuje Maďarskou republiku od 01.05.2013 při vydávání schengenských víz

Dne 1. května 2013 vstupuje v platnost dohoda o zastupování dle Vízového kodexu s Maďarskou republikou a prováděcí protokol k ní.

S platností od 1. května 2013 budou moci občané Mongolska či občané třetích zemí dlouhodobě či trvale žijící v Mongolsku požádat o schengenské vízum na českém velvyslanectví v Ulánbátaru v případě, že hlavním cílem jejich cesty do Schengenu bude Maďarsko, nebo v Maďarsku stráví nejvíce času z celkového pobytu v schengenském prostoru či to bude první země jejich vstupu do Schengenu. Vízová procedura s těmito žadateli se nebude nijak odlišovat od občanů cestujících primárně do České republiky a vzhledem k tomu, že bilaterální dohoda počítá s principem plného zastupování dle čl. 8 (4)(d) vízového kodexu, český úřad bude oprávněn rovněž zamítnout žádost o vízum na základě vyhodnocení vízového procesu a zpracovat případné odvolání.

Žadatelé o víza mohou své podkladové materiály předkládat v českém, anglickém nebo mongolském jazyce.

Držitelé diplomatických pasů jsou od vízového poplatku osvobozeni.

Upozorňujeme, že zastupování se týká pouze schengenských (krátkodobých a letištních průjezdních) víz. Zájemci o dlouhodobá víza nebo jiná pobytová povolení se musí obrátit na místně příslušný maďarský zastupitelský úřad.

Nejbližší kontaktní maďarský úřad se nachází v Pekingu na následující adrese:


Adresa: Dong Zhi Men Wai St. No. 10, Beijing 100600, Čínská lidová republika
tel: (+86 10) 6532-1431, 6532-1432, 6532-1433
fax: (+86 10) 6532-5053
email: mission.pek@mfa.gov.hu

Úplné znění platné bilaterální dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti bude zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv.