Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika zastupuje Polskou republiku od 10.01.2014 při vydávání schengenských víz

Dne 10.01.2014 vstupuje v platnost dohoda o zastupování při vydávání víz s Polskou republikou.

S platností od 10.01.2014 budou moci občané Mongolska či občané třetích zemí dlouhodobě či trvale žijících v Mongolsku požádat o schengenské vízum na českém velvyslanectví v Ulánbátaru v případě, že hlavním cílem jejich cesty do schengenského prostoru bude Polská republika, nebo v Polské republice stráví nejvíce času z celkového pobytu v schengenském prostoru či to bude první země jejich vstupu do Schengenu. Vízová procedura s těmito žadateli se nebude nijak odlišovat od občanů cestujících primárně do České republiky a vzhledem k tomu, že bilaterální dohoda počítá s principem plného zastupování dle čl. 8 (4) (d) vízového kodexu, český úřad bude oprávněn rovněž zamítnout žádost o vízum na základě vyhodnocení vízového procesu a zpracovat případné odvolání.

Žadatelé o víza mohou své podkladové materiály předkládat v českém, anglickém nebo mongolském jazyce.

Upozorňujeme, že zastupování se týká pouze schengenských (krátkodobých a letištních průjezdních) víz. Zájemci o dlouhodobá víza nebo jiná pobytová pobytová povolení se musí obrátit na místně příslušný polský zastupitelský úřad.

Nejbližší kontaktní polský úřad se nachází v Pekingu na následující adrese:

Velvyslanectví Polské republiky v Pekingu
Konzulární oddělení
1, Ritan Lu, Jianguomenwai
100 600 Peking
Tel: (+86 10) 653 21 235, 236, 237
Linka 100, 101, 102, 103, 104 (polsky a anglicky)
Linka 108 (čínsky)
Fax: (+86 10) 653 23 567
Website: http://www.pekin.msz.gov.pl/pl/
http://beijing.mfa.gov.pl/en
email: pekin.amb.wk@msz.gov.pl

Úplné znění platné bilaterální dohody mezi Vládou České republiky a Vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti bude zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv.