Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZMĚNA: Pobyt v rámci Schengenského prostoru – změna výpočtu dnů povoleného pobytu

V souvislosti s novelizací č. 610/2013 Schengenského hraničního kodexu ze dne 26.06.2013 informujeme, že dochází ke změně ve výpočtu možné délky pobytu na území Schengenského prostoru.

ZMĚNA: Pobyt v rámci Schengenského prostoru – změna výpočtu dnů povoleného pobytu

Dne 26.6.2013 došlo k novelizaci Schengenského hraničního kodexu, která přinesla změnu ve výpočtu možné délky pobytu na území Schengenského prostoru. Uvedená změna vstupuje v platnost dne 18. října 2013.

Novelizace se týká především následujících bodů:

  1. Zpřesnění počítání dnů: Místo časového určení v řádu měsíců (tři měsíce v šesti) se bude používat časové určení ve dnech (90 dnů ve 180).
  2. 180 denní období, v rámci kterého žadatel může požádat o 90 denní pobyt, se počítá od každého plánovaného dne pobytu na území Schengenu zpětně (tj. výpočet možných dnů pobytu bude prováděn ve 180 dnech bezprostředně předcházejících každému dni pobytu)

V praxi se toto ustanovení projeví především tím, že pokud si žadatel žádá o vízum vícevstupé s delší platností (delší než 180 dnů), může o takové vízum požádat až v okamžiku, kdy v předcházejících 90 dnech nebyl žádný den v Schengenu.

Pokud žadatel v uplynulých 90 dnech pobýval v Schengenu, může nejprve dočerpat počet dnů v rámci jednovstupého víza a až poté požádat o vícevstupé vízum.

K přesnému určení počtu dnů, o které může žadatel požádat, slouží i internetová aplikace. Kalkulačka pro výpočet povolené délky pobytu v Schengenském prostoru se nachází na webové stránce Komise: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm Stránka rovněž obsahuje manuál k práci s aplikací.

S případnými dotazy se obraťte na pracovníky vízového oddělení.