Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Struktura velvyslanectví

Struktura velvyslanectví

Vedoucí zastupitelského úřadu: Ivana GROLLOVÁ, velvyslankyně

Politická agenda, kultura a školství:

  • rada Václav DOBEŠ

Konzulární úsek:

  • 2. tajemník Isabella HAVLOVÁ

Obchodně ekonomický úsek a agenda rozvojové spolupráce:

  • 3. tajemník Ladislav HORÁK

Hospodářský úsek

  • atáše Tomáš MALČÁNEK