Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Vedoucí zastupitelského úřadu

PhDr. Ivana Grollová

I.Grollová

Narozena  2. června 1963 v Praze, Česká republika (dřívější Československo)

vdaná, 3 děti

Profesní historie:

2012-                 Velvyslankyně České republiky v Mongolsku

2008-2012      Velvyslanectví České republiky v Pekingu, ČLR rada velvyslanec,                                                   zástupkyně velvyslance

2007-2008      Velvyslanectví České republiky v Pekingu, ČLR politický odbor,                                                       první tajemnice

2006-2007      Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha,                                                                     Odbor Asie a Tichomoří,                                                                                                                                  vedoucí oddělení pro Dálný východ a Tichomoří

2005-2006      Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha, Odbor OSN,                                              vedoucí oddělení          

2001-2005      Stálá mise České republiky při OSN, New York, USA,                                                                           druhá tajemnice

1999-2001      Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha, Odbor OSN,                                               vedoucí oddělení

1999                  PriceWaterhouseCoopers Praha, Česká republika,                                                                                   pracovnice administrativního odboru

1998                  Konsorcium pro rozvoj východního Mongolska, Ulánbátar, Mongolsko,                                           výkonná ředitelka

1991-1997      PriceWaterhouse Praha, Česká republika,                                                                                                  asistentka generálního ředitele

1987-1991      Orientální ústav Československé akademie věd, Praha, (Československo)                                       Česká republika,                                                                                                                                                vědecká pracovnice

1986-1987      Tlumočnice

Vzdělání:

1982-1986      Universita Karlova, Praha, Česká republika, Obor mongolistika- rusistika,                                   absolvovala s titulem PhDr.