Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Ekonomický a statistický přehled

Přehled česko-mongolské obchodní výměny  v letech 2009-2014 (v tis. USD)

  2009 2010 2011 2012/1-12 2013/1-12 2014/1-7
Dovoz 413 408 462 502 218 131
Vývoz 8 623 7 924 13 298 21 215 14 907 6 116
Obrat 9 036 8 332 13 760 21 717 15 125 6 247
Saldo 8 210 7 516 12 836 20 713 14 689 5 985

Zdroj: ČSÚ

Přehled česko-mongolské obchodní výměny  v letech 2009-2014 (v tis. USD)

  2009 2010 2011 2012/1-12 2013/1-12 2014/1-7
Dovoz 115 161 147 176 140 48
Vývoz 7 975 8 216 9 531 20 673 16 132 5 780
Obrat 8 090 8 377 9 678 20 849 16 272 5 828
Saldo 7 860 8 055 9 384 20 497 15 992 5 732

Zdroj: NSÚ MN

Obchodní bilance mezi Mongolskem a EU v letech 2009-2014 (v tis. USD)

  2009 2010 12/2011 1-12/2012 2013/1-12 2014//1-7
Dovoz 252 930,0 317 479,0 700 953,6 706 038,9 721 213,5 282 588,3
Vývoz 226 842,6 131 619,8 95 508,6 66 939,3 286 898,4 205 997,8
Obrat 476 772,6 449 098,8 796 462,2 772 978,2 1 008 111,9 488 586,1
Saldo -26 087,47 -185 859,2 -605 445,0 -639 099,6 -434 315,1 -76 590,5

Zdroj: NSÚ MN

Obchodní bilance v letech 2009-2014 (v mil. USD)

  2009 2010 2011 1-12/2012 2013/1-12 2014/1-7
Dovoz 2 131,3 3 277,9 6 526,9 6 738,9 6 354,7 3 148,1
Vývoz 1 902,6 2 899,2 4 780,4 4 384,6 4 272,7 2 940,5
Obrat 4 033,9 6 177,1 11 307,3 11 123,5 10 627,4 6 088,6
Saldo -228,7 -387,7 -1 746,5 -2 354,3 -2 082 - 207,6

Zdroj: NSÚ MN

 

 

Index vnímání korupce a index ekonomické svobody

Hlavní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let Mongolska

Mongolsko patří dle klasifikace světové banky mezi země s nižšími středními příjmy, přičemž hospodářský rozvoj země částečně ztěžuje i její relativní izolace vyplývající z vnitrozemské polohy. V následující tabulce jsou uvedeny… více ►