Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Ekonomický a statistický přehled

Přehled česko-mongolské obchodní výměny  v letech 2008-2013 (v tis. USD)

  2008 2009 2010 2011 2012/1-12 2013/1-12
Dovoz 2 921 413 408 462 502 218
Vývoz 12 585 8 623 7 924 13 298 21 215 14 907
Obrat 15 506 9 036 8 332 13 760 21 717 15 125
Saldo 9 664 8 210 7 516 12 836 20 713 14 689

Zdroj: ČSÚ

Přehled česko-mongolské obchodní výměny  v letech 2008-2013 (v tis. USD)

  2008 2009 2010 2011 2012/1-12 2013/1-12
Dovoz 3 063 115 161 147 176 140
Vývoz 13 838 7 975 8 216 9 531 20 673 16 132
Obrat 16 901 8 090 8 377 9 678 20 849 16 272
Saldo 10 775 7 860 8 055 9 384 20 497 15 992

Zdroj: NSÚ MN

Obchodní bilance mezi Mongolskem a EU v letech 2008-2013 (v tis. USD)

  2008 2009 2010 12/2011 1-12/2012 2013/1-12
Dovoz 293 154,7 252 930,0 317 479,0 700 953,6 706 038,9 721 213,5
Vývoz 434 426,0 226 842,6 131 619,8 95 508,6 66 939,3 286 898,4
Obrat 727 580,7 476 772,6 449 098,8 796 462,2 772 978,2 1 008 111,9
Saldo 141 271,3 -26 087,47 -185 859,2 -605 445,0 -639 099,6 -434 315,1

Zdroj: NSÚ MN

Obchodní bilance v letech 2008-2013 (v mil. USD)

  2008 2009 2010 2011 1-12/2012 2013/1-12
Dovoz 3 244,5 2 131,3 3 277,9 6 526,9 6 738,9 6 354,7
Vývoz 2 534,6 1 902,6 2 899,2 4 780,4 4 384,6 4 272,7
Obrat 5 779,1 4 033,9 6 177,1 11 307,3 11 123,5 10 627,4
Saldo -709,9 -228,7 -387,7 -1 746,5 -2 354,3 -2 082

Zdroj: NSÚ MN

 

 

Index vnímání korupce a index ekonomické svobody

Hlavní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let Mongolska

Mongolsko patří dle klasifikace světové banky mezi země s nižšími středními příjmy, přičemž hospodářský rozvoj země částečně ztěžuje i její relativní izolace vyplývající z vnitrozemské polohy. V následující tabulce jsou uvedeny… více ►