Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Career Day jako závěr českého vzdělávacího rozvojového projektu

Dne 21.10.2013 byl ukončen český rozvojový projekt realizovaný na Mongolské státní zemědělské univerzitě (MSUA) ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU).

Český rozvojový projekt „Zvyšování kvality výuky na Mongolské státní zemědělské univerzitě“ v hodnotě cca 1,3 mil. Kč byl realizován v letech 2012-2013 lektory České zemědělské univerzity.  Projekt byl zaměřen na budování pedagogických a didaktických kapacit místních akademických pracovníků, zavedení moderních metod výuky (výuka používání případových studií, diskuse, využívání dokumentárních filmů atd.), monitorování a hodnocení, podpory IT systémů pro studenty a lektory a posílení schopností užití angličtiny mongolských lektorů.

Slavnostního zakončení projektu dne 21.10.2013 se za přítomnosti médií zúčastnili zástupci MSUA (mj. rektor univerzity T. Kheruuga, který studoval české Vysoké učení technické), ZÚ Ulánbátar (DEK P. Žáková) i ČZU (mj. vedoucí projektu J. Mazancová). Zúčastnila se i lektorka českého jazyka z katedry slavistiky Státní mongolské univerzity.

Tzv. Career Day byl závěrečnou složkou projektu, kdy se studentům představilo několik desítek mongolských firem s nabídkou pracovních míst, např. z oblasti bankovnictví, farmaceutiky, realitního trhu, obchodu, médií.

ČZU a MSUA studují možnosti akreditace společného dvouletého studijního programu, kdy by student strávil jeden rok v Mongolsku a jeden rok v České republice.

Galerie