Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Coal Mongolia 2012

Ve dnech 09.-10.02.2012 proběhl v Ulánbátaru druhý ročník konference, doplněné o výstavu, Coal Mongolia 2012 zaměřené na rozvoj/přilákání investic do uhelného těžebního průmyslu a představení nejmodernějších technologií a praxe. Organizátory akce byly Ministerstvo nerostných surovin a energetiky Mongolska, Výbor pro národní rozvoj a inovace, mongolský portál www.mining.mn. Dle dostupných údajů počet účastníků dosáhl až 700 delegátů a počet vystavovatelů cca 60.

V úvodu vystoupili zástupci některých velvyslanectví, jejichž země/společnosti se v Mongolsku těžbou zabývají. Ruský velvyslanec uvedl, že s Mongolskem mají uzavřené strategické partnerství a jeho země je připravena pro export mongolského uhlí otevřít své přístavy, nicméně vyjednávání o určitých záležitostech trvají roky. Čínský představitel rovněž zmínil nově uzavřené strategické partnerství a zdůraznil, že Čína v rámci spolupráce nabízí i zvýhodněné financování. Americká zástupkyně velvyslance převážně uváděla případné výhody spolupráce Peabody Energy v rámci uhelného dolu Tavan Tolgoi, kanadský velvyslanec se zaměřil na význam těžařského průmyslu v své a mongolské ekonomiky.  

Návazně byla konference rozdělena na čtyři tématické okruhy:

1) Perspektivy uhelného průmyslu a vládní politika

Náměstkyně ministra nerostných surovin a energetiky Ts. Garamjav uvedla, že uhelné zásoby Mongolska se prozatím odhadují na 175 mld. tun. Oproti roku 2010 vzrostla těžba uhlí v r. 2011 o 31 % a export o 23 % (v r. 2008 jeho výše dosáhla pouze 4,2 mil. t, zatímco v r. 2011 již 22,5 mil. t). Předseda Výboru pro národní rozvoj a inovace představil umístění Mongolska v některých mezinárodních ukazatelích (např. Index lidského rozvoje 100, Index konkurenceschopnosti 96, Indikátor kvality života 107), současné makroekonomické ukazatele (např. reálný růst HDP v r. 2011 17,3 %, růst těžebního sektoru 8,7 %, HDP na obyvatele 3073 USD, obrovský vzrůst deficitu zahraničního obchodu na 1,7 mld. USD, míra inflace cca 10 %, pokles míry nezaměstnanosti na 7,7 %) i optimistické prognózy vývoje hospodářství (mj. HDP/ob. 11 290 USD v r. 2016, vyrovnaný státní rozpočet v r. 2015). Státní tajemník Ministerstva cest, dopravy, stavebnictví a urbanistiky Bat-Erdene uvedl situaci a plány pro výstavbu silnic a železnice, jejichž nerozvinutost v současnosti představuje velké negativum pro rozvoj a v dalších 4 letech proto bude infrastruktura představovat prioritní oblast. Jako důležitý prvek vnímá rozvoj klastrů.

2) Výhled uhelného trhu a mongolská konkurenceschopnost

President Trade and Development Bank, jejíchž necelých 5 % akcií nedávno koupila Goldman Sachs, R. Koppa se věnoval globálnímu pohledu na trh s uhlím a pozici Mongolska, a to zvláště vzhledem k pravděpodobné budoucí vysoce rostoucí poptávce Číny po uhlí. Jako hrozby pro rozvoj obchodu Mongolska spatřuje v nedostatečné infrastruktuře a logistice, v inflaci, v apreciaci mongolského tugriku vůči USD i jüanu vůči USD, existuje mnoho výzev, přesto však je tato oblast velice atraktivní pro další soukromé investice. O. Mendoza z Frontier Securities nazval Mongolsko jako zemi, kde jsou příležitosti prakticky všude, a to i přes jistá rizika (likvidita, měnový kurz, tržní a politická) a pomalé přehřívání ekonomiky, a uvedl odhady, že Mongolsko bude v příštích pěti letech nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, a to především díky rozvoji obrovských dolů Oyu Tolgoi a Tavan Tolgoi. Plánovaná první veřejná nabídka akcií (IPO) Erdenes Tavan Tolgoi opět odložena a vláda stále nerozhodla o vítězi tendru na západní část. B. Munkhdul (CPS International) přiblížil společnosti kotované na mezinárodních burzách s aktivy/činnostmi v Mongolsku (celkem 58) a plánované IPO.  

3) uhlí k výrobě energie (thermal coal) – investiční projekty, technologie, životní prostředí

Ø     Tsetsens Mining and Energy LLC (CEO B. Amarmend)

- předpokládaný začátek těžby ve 2. pol. 2012 (Booroljuutiin tal), mj. plánovaná stavba cest a prodloužení železniční trati, 600 MW tepelné elektrárny u dolu

Ø     Air Liquid E&C/Lurgyi (manažer D. Van Der Merwe)

Ø     Gemcom Software Australia Pty Ltd. (hlavní konzultant D. Baranowski)

Ø     Baganuur JSC (výkonný ředitel N. Mergenbaatar)

- investiční plány na rozšíření dolu (vč. podzemní těžby) a výstavbu 270 MW tepelné elektrárny; v r. 2012 předpokládaný vstup na mongolskou burzu

Ø     Sharyn Gol JSC (výkonný ředitel B. Batmunkh)

- studie na plán a design dolu, na továrnu na umývání uhlí

Ø     General Electric (ředitel pobočky T. Tumentsogt)

- dodávky pro stavěný větrný park Salkhit mongolské investiční společnosti Newcom, která plánuje další 300MW větrnou elektránu v Gobi

Ø     Raven Ridge Resources Inc. (prezident R. C. Pilcher)

Ø     Tangshan Guohua Technology Co., Ltd. (zástupce generálního ředitele J. Yu)

4) koksovatelné uhlí - investiční projekty, technologie, životní prostředí

Ø   Gobi Coal & Energy (CEO J. Bahnsen)

- 3 začínající projekty s nejbližší plánovanou těžbou ve druhé pol. 2012, zvažována továrna na umývání uhlí

Ø   Wagner Asia Equipment LLC (GŘ S. Potter)

Ø   Wirtgen GmbH (manažer v oblasti těžařských strojů S. Bernhard)

Ø   Energy Resources (CEO G. Battsengel)

Ø   Ministry of Knowledge Economy of South Korea (ŘO uhelného průmyslu K. Kyu Sub)

Ø   Erdenes Tavan Tolgoi JSC (CEO B. Enebish)

Ø   Monnis International LLC (oblastní manažer M. Ahlin)

- zástupce: Scania, Liebherr, Nissan, Striker, Kawasaki, Terex, Cummins, Duratray aj.

Ø   Sedgman LLC (výkonný GŘ P. Long)

Ø   Světová banka (ředitel Mining Infrastructure Investment Support Project B. Enkhbaatar)

- studii proveditelnosti na 600 MW tepelnou elektrárnu pro Tavan Tolgoi vypracovává Siemens, otazníky nad podzemními zásobami vody především v jižní části Mongolska

Ø   QMC LLC (GŘ M. Dagva)

Vystavovatelé:

§    těžaři: Hunnu Coal, Energy Resources LLC, Sharyn Gol JSC, Gobi Coal LLC, CGBEM LLC (Mongolia Minerals Corp.), Hulaan Coal Corp., MoEnCo LLC, Mongolyn Alt Group,

§    vrtání, exploze: Blast LLC, Rock Drilling LLC, Maxam Explosives LLC, Ordgeo LLC

§    těžební zařízení, zástupci: Sedgman LLC, Norbu LLC (Doosan), Monnis International LLC, Wirtgen International LLC, Wagner Asia Equipment LLC, Mongol-Kobel Co. Ltd, Niseech international Co. Ltd, Mongolian Star Melchers, Pirtek Mongolia LLC, 

§    Konzultační, EPC kontraktoři apod.: Glogex Group, Zaza Corporate Counsel LLC, Grand Power LLC, MonMap Engineering Services Co. Ltd, WorleyParsons LLC, EPTM LLC, Usny Erchim Co. Ltd

§    bankovnictví, finance apod.: Bodi Insurance LLC, Anderson & Anderson, TDB, Khan bank, XasBank, 

§    IT: PBBI software Pty Ltd, Gemcom Mongolia, Micromine Mongolia Co. Ltd

§    ostatní: Mining.mn, Ayanchin Outfitters, Thomas Air LLC, Eznis Airways LLC, Central Geological Laboratory, Nomin Holding Co. Ltd, Mobicom, Mineral Resources Authority of Mongolia, The Business Council of Mongolia, CETCO, KPM LLC, MICC LLC, ALS Group

Coal Mongolia 2013 je předběžně plánována na únor nadcházejícího roku.

Závěr ZÚ: První z pořádaných konferencí v Ulánbátaru v r. 2012 za účelem představení a přilákání investic do mongolského těžebního průmyslu opětovně potvrdila, že zájem investorů ze všech koutů světa je enormní a perspektiva trhu obrovská. Dlužno nicméně konstatovat, že trh začíná být pomalu saturován. Infrastruktura je prozatím „bolavou patou“ rozvoje ekonomiky - zatímco silniční síť se již začíná rozšiřovat, plán na vypsání tendru na EPC kontraktora pro výstavbu nové železnice a příslušné dodávky byl v r. 2011 odložen, přičemž vláda vyjádřila zájem i na vybudování příslušného servisního střediska. Mongolští představitelé si velmi oblíbili nástroj PPP (vnímají jej však především pouze jako koncese) a tento instrument se zvažují i právě pro novou železnici. V souvislosti s těžbou jsou perspektivním oborem nejen dodávky technologií a zařízení, výstavba infrastruktury (silnice, železnice, energetika), ale rovněž sektor letecký (dodávky menších letadel pro jednotlivé těžařské firmy, ale v budoucnosti i leasing velký letadel pro mezinárodní lety).

přílohy

1 3 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

2 3 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

3 3 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

4 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

5 1 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

6 4 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

7 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

8 1 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

9 1 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

10 5 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

11 3 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

12 3 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

13 6 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

14 1 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

18 1 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

16 7 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

17 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

19 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

20 3 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

21 2 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012

15 189 MB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2012