Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

DISCOVER MONGOLIA 2011

(Archivní článek, platnost skončena 24.09.2014.)

Ve dnech 8. – 9. září 2011 se v Ulánbátaru konal 9. ročník mezinárodního investičního fóra Discover Mongolia se zaměřením především na těžební sektor. Součástí konference byla rovněž stánková prezentace firem, před samotnou akcí měli zájemci možnost se zúčastnit dvoudenního workshopu ABCs of Mining.

Letošní ročník investiční konference Discover Mongolia (www.discovermongoliaforum.com; prezentace vystoupivších budou k dispozici na tomto portálu), který proběhl ve dnech 8. – 9. září, byl již devátým v pořadí. Jako předseda organizačního výboru se zúčastnil první mongolský prezident Ochirbat Punsalmaa. Hlavní téma představoval těžební sektor a vztahující se obory, mj. z oblasti finančního a kapitálového trhu či infrastruktury. Přednášející byli z řad zahraničních investorů aktivních v Mongolsku a rovněž mongolské státní správy. Vstupné činilo až 1 700 USD (včetně workshopu), sponzorský poplatek až 30 000 USD, cena za stánek 1200 USD při včasné registraci. Mnoho účastníků přijelo na toto fórum z Austrálie, což bylo převážně výsledkem cíleného lákání potenciálně úspěšných australských podniků vládní agenturou na podporu obchodu a investic Austrade, která zájemcům mj. zařídila veškerý servis od letenek, po vstupenky a ubytování.

Firemní zástupci nešetřili pozitivními vyhlídkami mongolské ekonomiky a velkými perspektivami v těžebním sektoru, jehož podíl na HDP v r. 2010 činil 22 % a oproti předchozímu roku zaznamenal růst 40 %, navíc 60 % investic směřuje do těžby. Uhlí v mongolském exportu již předčilo měď a na celkovém exportu se podílí 38 %. HDP roste vysokým tempem, kdy např. druhé čtvrtletí r. 2011 v meziročním srovnání vykazuje +17,3 % a odhaduje se, že HDP na obyvatele kolem r. 2020 dosáhne z dnešních cca 2 000 USD celkem 12 000 USD. Vysokým příjmům z těžby samozřejmě nahrává i rostoucí poptávka a růst ekonomiky sousedních zemí, především Číny, predikovaná rostoucí cena nerostných surovin a negativní vývoj reálných úrokových měr vládních dluhopisů vedoucí k investicím do drahých kovů. Jako velmi ziskové suroviny přítomní vedle zlata, uhlí a mědi uváděli např. stříbro a železnou rudu. Určitou nejistotu mezi investory ovšem vyvolávají byrokratická prodlení (dočasný zákaz vydávání průzkumných a těžebních licencí) a korupční prostředí.

Zástupce Firebird Management LLC, prvního zahraničního investora do mongolských cenných papírů, upozornil na situaci na kapitálovém trhu. Mongolská burza cenných papírů sice významně roste (hodnota zobchodovaných cenných papírů, index TOP-20, rozvoj ve spolupráci s Londýnskou burzou cenných papírů, plánované emise velkých mongolských těžebních a infrastrukturních projektů), ovšem stále přetrvávají slabiny a rizika (nízká likvidita, zastaralé postupy, nedostatečné dodržování a vymáhání dobré správy a řízení společností - corporate governance, politický vliv, globální makroekonomické šoky apod.).

Poradenská společnost Ernst & Young pro Mongolsko definovala pět základních podnikatelských rizik, mezi která patří omezené kapacity (nedostatečná odborně vzdělaná pracovní síla, infrastrukturní zabezpečení), majetkový nacionalismus (daně uvalované na nerostné suroviny), měnící se prostředí licencí (ve vztahu k životnímu prostředí), cenová a měnová nestabilita, podvody a korupce.

Výkonný ředitel Erdenes MGL přinesl informace o současném stavu Tavan Tolgoi, jednom z největších uhelných dolů na světě (odhadují se zásoby více než 6,5 mld. tun), na nějž mongolská vláda v letošním roce vypsala soutěž na strategické investory. Na západní část byli z 15 zájemců v červenci t.r. vybráni 3 (původně čínská Shenhua Group 40 %, rusko-mongolské konsorcium 36 %, americká Peabody Energy 24 %, ovšem návazné vyjednávání rovněž s korejskými a japonskými firmami), přičemž jednání dosud nebyla uzavřena s tím, že závěrečná investiční dohoda musí vzít v úvahu zájmy mongolských sousedů (Ruska a Číny). Jako těžební kontraktoři pro východní část byla v srpnu t.r. zvolena australská Macmahon Holdings Ltd. a německá BBM Operta. První veřejná nabídka (IPO) Erdenes TT, vlastník východní části, by měla proběhnout v první polovině r. 2012 a odhaduje se na 10 mld. USD, přičemž jejím uskutečněním byly pověřeny BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs a Macquarie Group.

Některá vystoupení firem byla zaměřena na podstatu svého úspěšného „zakořenění“ v Mongolsku. Ředitel Prophecy Coal (Prophecy Resources), sídlo v Kanadě, uvedl, že základem je místní partnerství (akciový podíl, dodavatelský řetězec, marketing), závazek vůči Mongolsku (přítomnost na trhu a rozvoj důvěry), dodržování právního řádu. Tato společnost se např. vládě zavázala dodávat do elektrárny v Darchanu uhlí za dotované ceny a v rámci svých těžebních aktivit plánuje postavit elektrárnu o výkonu 600 MW (ve druhé fázi rozšíření na 3 600MW a export energie do Číny) u jednoho ze svých dolů Chandgana (brzy mají obdržet licenci a začít stavbu v r. 2013). Ředitel Oyu Tolgoi (obrovský měďno-zlatý důl, který by do r. 2018 měl být v těžbě mědi 5. největší na světě) a ředitel Rio Tinto pro Mongolsko zmínil, že na podporu vzdělávání a vybudování vzdělávacích center vynaloží v termínu 5 let 85 mil. USD. Firmy tak v Mongolsku začínají uplatňovat i tzv. korporátní sociální zodpovědnost a lze tudíž pozorovat významný odklon od metod využívaných v některých rozvojových zemích, kdy je primární zisk firmy a neuvažuje se zapojení společnosti.

Dlužno konstatovat, že Mongolsko však nemá prozatím vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, která by umožnila velmi rychlý rozvoj, a to jak z pohledu omezených energetických kapacit, tak velmi nízké silniční a železniční dopravní sítě. I o tuto sféru však mají investoři velký zájem a Mongolsko pracuje ve spolupráci se světoznámými společnostmi na studiích proveditelnosti. V energetice jsou proto v plánu rehabilitace, modernizace a rozšíření stávajících elektráren, stejně jako vybudování nových (elektrárna 600 MW na jihu Mongolska u dolu Tavan Tolgoi nebo Baganuur, elektrárna č. 5 v Ulánbátaru, hydroelektrárna aj.), zvažuje se rovněž dovoz LNG. Do roku 2016 se má postavit 5 500 km asfaltovýchsilnic, zlepšit dopravní situace v Ulánbátaru. Parlament v r. 2010 přijal Státní plán rozvoje železnic, a to o celkové délce 5 000 km – mezinárodní výběrové řízení na první dvě fáze Mongolian Railway předpokládá vypsat v prosinci 2011. Pro přepravu některých nerostných surovin /uhlí, železná ruda, fosfáty apod.) byla jako potenciální vhodná varianta zástupcem firmy Pirtek Mongolia zmíněna výstavba speciálního produktovodu (flurry pipeline). V Darchanu se uvažuje o vybudování železárny, v Erdenetu cementárny a továrny na zpracování uhlí. V r. 2010 proběhl tendr na konzultační firmu ve věci vybudování průmyslového parku Sainshand, přičemž se předpokládá v polovině r. 2012 masterplán (očekává se výstavba továrny na zpracování mědi, železárny, rafinerie zkapalňující koksovatelné uhlí, cementárny), který má v gesci Národní výbor pro rozvoj a inovace, Ministerstvo nerostných surovin a energetiky a Ministerstvo dopravy, cest, stavebnictví a urbanistiky. Program vybudování 100 000 bytů bude pokračovat až do r. 2016, neboť výrazně roste poptávka po nemovitostech (současná cena je 1 400 USD/m², přičemž ceny se každý rok zvyšují o přibližně 20 %).

Zajímavé bylo vystoupení týkající se legislativy v těžební oblasti. V roce 2010 bylo z nařízení prezidenta pozastaveno vydávání/prodej průzkumných a těžebních licencí. Obnovení, závisející na schválení nového těžebního zákona, je předběžně plánováno na leden 2012, ovšem přítomní odhadují možné zpoždění vzhledem k volbám až na polovinu r. 2012. Na podzim 2011 by se Parlament měl vyjádřit k uvažovanému vyvlastňování některých licencí na těžbu zlata, které neodpovídají environmentálním zákonům Mongolska.

Možnosti stánkové prezentace využilo téměř 80 na mongolském trhu aktivních firem. Stále více těžařských firem, to především se zahraniční investicí, nicméně nakupuje stroje a zařízení výhradně přes mongolské dodavatele. Někteří mají dodávky i z Evropy, přičemž lze sledovat trend upřednostňování kvality. Níže zasíláme kontakty na některé oslovené v rámci návštěvy výstavy:

·        Hunnu Coal (www.hunnucoal.com) – těžba uhlí započne ve 4. čtvrtletí 2011

- mateřské sídlo v Austrálii

- Batjargal Tsog, Chief Operating Officer (batjargal.tsog@garrisoncapital.net)

·        Oyu Tolgoi LLC (http://en.ot.mn/page/43.shtml) –důl Au a Cu (produkce 2012)

- společný podnik mongolská vláda, Ivanhoe Mines, Rio Tinto

- Lkhagvasuren D., Information Officer, Communications department (lkhagvasurend@ot.mn)

- Munkhbayar G., Information Officer, Communications department (munkhbayarg@ot.mn)

·        Rio Tinto Holdings LLC, Rio Tinto Exploration

- Rio Tinto Group sídlo v Británii a Austrálii (www.riotinto.com)

- Roger Norris, Executive Director/Eploration Manager (roger.norris@riotinto.com)

·        Xanadu Mines Ltd. (www.xanadumines.com) – prozatím průzkum (uhlí, Au, Cu)

- mateřské sídlo v Austrálii

- Ganbayar Lkhagvasuren, Director (ganbayar.lkhagvasuren@xanadumines.com)

- Brian Thornton, Chairman (bt@xanadumines.com)

·        Haranga Resources (www.haranga.com) – těžba a průzkum Fe

- mateřské sídlo v Austrálii

- Kerry Griffin, Technical Manager (kgriffin@haranga.com) 

·        Prophecy Coal Corp. (www.prophecycoal.com) – těžba a průzkum uhlí

- mateřské sídlo v Kanadě

- John Lee, Chairman and CEP (jlee@prophecycoal.com)

·        Aspire Mining Ltd (www.aspiremininglimited.com) – prozatím průzkum uhlí a Fe, nicméně hledají budoucí partnery (silniční a železniční doprava, zařízení)

- mateřské sídlo v Austrálii

- Glen Ainsworth, Country Director (glen@aspiremininglimited.com)

·        SouthGobi Sands LLC (dceřiná společnost SouthGobi Resources Ltd) – těžba uhlí

- hlavní akcionář Ivanhoe Mines

- Baasantseren Tumurbat, Communications Officer (baasantseren.tumurbat@southgobi.com)

·        Mongolia Minerals Corp., CGBEM LLC (www.mongoliaminerals.com) – zatím průzkum, těžba 2013 (hledají partnery)

- Austrálie, Kanada

- Brett Collins, Operations Director-CBGEM LLC, General Manager Operations-MMC (bcollins@mongoliaminerals.com)

·        Niquaero LLC () – průzkum, 2012 těžba Au

- Terry Bates, President (rsl_vn@yahoo.com)

Ø       Monnis Motors LLC (www.monnis.com) – těžební stroje a zařízení, auta aj. (zástupce mj. Liebherr, Nissan, Scania, Terex, Kawasaki, Cummins, Duratray, Bomag, Good Year, Ansul, UD, Pirelli, Outotec, LeTurneau, ARB)

- Gantumur P., Sales Representative (gantumurp@monnis.com)

Ø       Mongolian Star Melchers (www.msm.mn, www.ap.cc.basf.com) – těžební a stavební stroje a zařízení, auta, zdravotnické zařízení, drogerie aj. (zástupce mj. Mercedes-Benz, Dodge Chrysler Bosch, AtlasCopco, BASF, MSA, Lincoln Electric, Johnson&Johnson, Kimberly Clark, Henkel, SC Johnson)

- mongolsko-německo-americký společný podnik

- Lkhagvasuren Jukov, Senior Manager & Key Account (Lkhagvasuren@msmco.net)

Ø       Hera Equipment LLC (www.hera.mn) – těžební a stavební stroje a zařízení, auta (zástupce mj. Hyundai Heavy Industries, Tata-Daewoo, Hanjin D&B, OEM, Cummins, Coloroda, Belaz)

- Khuyag Batchuluun, Sales Team/Supervisor (khuyag@hera.mn)

Ø       JPCM LLC (www.jpcm.com.sg) – těžební stroje a zařízení (zástupce), řídící operace projektů pro klienty

- mateřské sídlo v Singapuru

- Peter Creighton, Director (peter.c@jpcm.com.sg)

Ø      Přítomni byli např. někteří výhradní distributoři (na bázi společného podniku či reprezentační kancelář) – Pirtek Mongolia LLC, Sandvik Mongolia LLC, Toronda Heavy Industry Co.

§        Mera (www.mera.mn) – vrtání a odstřelování

- Enkhbold S., Sales Manager (enkhbold.s@mera.mn)

§        Falcon Drilling Mongolia LLC (www.falcon-drilling.com) - vrtání

- sídlo v Kanadě

- Undraa Purevdorj, Managing Director (office_mongolia@falcon-drilling.com)

o        Ernst & Young Mongolia

- Uyanga Mandal, Chief Executive Office (uyanga.mandal@my.ey.com)

o        PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/mn)

- Carolyn Clarke, Managing Partner (carolyn.x.clarke@mn.pwc.com)

o        Mongoltax Company (www.mongoltax.mn)

- Khishignemekh (Nicky) R., Tax Director (nicky@mongoltax.mn)

o        Velké množství konzultačních a poradenských firem

Závěr ZÚ: S každým novým fórem/konferencí je patrný posun v přístupu stávajících investorů v Mongolsku, stejně tak těch potenciálních. Ti, kteří si přijíždějí mongolský trh „okouknout“, jsou dobře připraveni, finalizují své cíle a představy a snaží se maximálně navazovat kontakty. Již aktivní subjekty se zahraniční účastí více zapojují mongolské partnery do svých činností, neboť konkurence významně roste a tento model je vnímán jako udržitelný. České firmy, které jsou tradičními, kvalitními a spolehlivými výrobci v tomto směru, musí tedy počítat s nutností vyhledání spolehlivého a zavedeného mongolského obchodního zástupce či partnera. Vhodným nástrojem je mj. právě účast na fórech, konferencích či výstavách (informace průběžně zasíláme do kalendáře událostí na BusinessInfo.cz do teritoriálního sektoru k Mongolsku) tak, jak to např. činí Austrade.