Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mongolsko - předpokládaný rozvoj masozpracujícího a mléčného průmyslu

thumb

Pro české společnosti mohou být v Mongolsku obchodní příležitosti při budování uzavřených chovů pro mléčný a masný skot, zajištění krmných plodin a směsí, investice do veterinárně schválených výroben s kvalitními dojícími či porážecími a… více ►

Budování nové a modernizace stávající železniční infrastruktury v Mongolsku

thumb

Mongolsko (MNG) i Ruská federace (RF) zaktivizovaly projekt rozvoje svého společného podniku “Ulánbátarská železnice“. Předpokládají se investice do rozšíření kapacity tzv. Transmongolské magistrály, která v délce 1100 km propojuje… více ►

“Career Day - 2014“ – díky českému rozvojovému projektu získávají studenti i vedení vysokých škol praktickou představu o možnostech uplatnění a potřebách domácího trhu.

day

Významnou součástí projektu ZRS je každoroční akce “Career day“, na které se letos 15. 10. představilo přes 40 mongolských firem s nabídkou pracovních míst, kde by se podle nich mohli uplatnit absolventi Státní zemědělské univerzity. Škála… více ►

České firmy se úspěšně podílejí na modernizaci pekařského průmyslu v Mongolsku

bageta

Firma Talch-Chicher zahájila výrobu luxusního francouzského pečiva a na produkci se přitom podílejí technologie české firmy TOPOS a.s. Značka Frech Baguette byla slavnostně inaugurována dne 13.10.2014 za účasti francouzského velvyslance a rady… více ►

Prezentace kompetencí českých společností pro zástupce mongolských korporací

vlajka

Dne 2.10. uspořádal ZÚ Ulánbátar prezentaci kompetencí českých společností pro vybrané představitele vedení několika významných mongolských korporací. Akce se zúčastnila velvyslankyně I.Grollová a DEK L.Horák. více ►

Dosud nejrychlejší transport Převaláků do Mongolska

takhi_1

Po více než 30 hodinové cestě opustily tři klisny koně Převalského transportní boxy a stanuly v zemi svých předků, v poušti Gobi B. Zoo Praha tak úspěšně zakončila čtvrtý transport do Mongolska realizovaný v rámci projektu Návrat divokých koní. více ►

Slavnostní zahájení rozšířené výrobní linky v Talch Čicher

nova_linka

Mongolská pekárenská firma Talch-Čicher rozšířila svou výrobní linku o další evropské zařízení, mj. z ČR. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila i česká velvyslankyně. více ►

Energy Mongolia 2014

energy_1

Ve dnech 22.-24. května 2014 proběhla v Ulánbátaru Energy Mongolia, konference zaměřená na současnost a budoucnost energetického sektoru v Mongolsku. více ►

Fondy vnější spolupráce EU – příručka pro firmy

Příručka pro firmy, neziskové organizace a veřejné instituce se zájmem účastnit se rozvojových projektů Evropské unie (platná pro r. 2014). více ►

Slavnostní ukončení českého rozvojového projektu a předání laboratoře pro měření frekvence a času

cr_pomaha

Díky českým rozvojovým projektům se Mongolsko dostalo na světovou úroveň měření délky a přesného času více ►

Přehled plánovaných koncesních projektů pro rok 2014

Přehled plánovaných projektů pro rok 2014 hrazených ze státního rozpočtu Mongolska

Mongolské státní projekty. více ►

Mobilní nemocnice poskytují občanům ve vzdálených somonech zdravotní péče

auta

Za 26 měsíců poskytly mobilní nemocnice, dodané v rámci české ZRS, zdravotní péče více než 31 000 občanům v 6 provinciích (76 somonů a bagů) více ►

Slavnostní předání českého hydrogeologického rozvojového projektu

cr_pomaha

Na USUGu hlavního města Ulánbátar se konalo počátkem prosince 2013 slavnostní předání českého rozvojového projektu, který realizovala česká firma Vodní zdroje a.s., se zaměřením na přenos know-how při regeneraci vrtů. více ►

Mezinárodní stavební výstava BARILGA EXPO-2014

barilga_expo_2014

Pro potenciální zájemce z řad českých firem. více ►

Nový mongolský Investiční zákon

law

V listopadu 2013 vstoupil v platnost nový mongolský Investiční zákon, který nahrazuje některé předchozí zákony v této oblasti. Obecně je zákon považován za vstřícný vůči zahraničním investorům – jehož platnost ale potvrdí až reálná implementace. více ►

Slavnostní ukončení českého rozvojového projektu na nejdůležitější mongolské elektrárně

logo

Koncem září 2013 došlo ke slavnostnímu předání českého rozvojového projektu realizovaného v Ulánbátaru v oblasti energetiky na Elektrárně č. 4. více ►

Career Day jako závěr českého vzdělávacího rozvojového projektu

logo

Dne 21.10.2013 byl ukončen český rozvojový projekt realizovaný na Mongolské státní zemědělské univerzitě (MSUA) ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). více ►

Pozvánka na seminář

eu_7

Příležitosti v projektech vnější spolupráce EU v sektoru vodního hospodářství. více ►

Tisková konference o ukončení českého rozvojového projektu, realizovaného ZOO Praha

logo

Dne 26.září 2013 se v „Centru pro ochranu zásoby čisté vody a životního prostředí“ uskutečnila tisková konference v souvislosti s ukončením českého rozvojového projektu „Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (koně Převalského) v… více ►

5. mezivládní Smíšený výbor v Praze v doprovodu podnikatelů

cz_mng_vlajka

Ve dnech 26.-27. srpna 2013 se v Praze uskutečnilo 5. mezivládní zasedání Smíšeného výboru mezi Českou republikou a Mongolskem. Doprovodnou součástí bylo i úspěšné podnikatelské fórum. více ►

Předání projektu české ZRS - mobilního zdravotnického zařízení

mobilni_nemocnice

V areálu Ulánbátarské nemocnice Bayangol dne 13.srpna 2013 byla předána další dvě mobilní zdravotní střediska v rámci české ZRS více ►

Tisková konference, týkající se historie chovu koní Převalského v ČR a o třetím transportu koně z ČR do MNG

tiskovka

Dne 09.07.2013 byla uspořádána tisková konference ohledně transportu koně z ČR do Mongolska v Centru pro ochranu životního prostředí v Ulánbátaru více ►

Další 4 noví koně Převalského z České republiky byli úspěšně přepraveni do Tachiin Talu

takhi

Stejně jako v předminulých dvou letech byl ve dne 02.07.2013 úspěšně realizován převoz čtyř koní Převalského z České republiky do Mongolska. více ►

České ŠKODOVKY jsou již na trhu Mongolska

auto_expo

Ve dnech 21. – 23. června 2013 proběhl veletrh „Auto Expo 2013“ ve výstavním centru „Misheel Expo“ v Ulánbátaru. Novinkou byly české automobily ŠKODA z výrobny v Mladé Boleslavi. více ►

Konference Energy Mongolia 2013

energy_mongolia_2013

Ve dnech 24.-26. května 2013 se uskutečnil již třetí ročník konference a výstavy zaměřený na oblast energetiky. více ►

Česko-mongolský den posílil obchodní vztahy

cz_mng_vlajka

Výstava českých firem a produktů uskutečněná 30. dubna 2013 na Mongolské národní obchodní a průmyslové komoře potvrdila obrovský zájem o další rozvoj vzájemných obchodních vztahů. více ►

Úprava mongolského zákona na ochranu strategických sektorů

Dne 02.03.2013 přijala mongolská vláda usnesení týkající se Zákona na regulaci zahraničních investic do společností působících v sektorech strategické důležitosti (zákon SFI) ve věci stanovení nutných požadovaných dokumentů a schvalovací… více ►

Česko-mongolský den

cz_mng_vlajka

Dne 30. dubna 2013 se od 9:30 hodin uskuteční na Mongolské národní obchodní a průmyslové komoře výstava českých výrobků a služeb, a to prostřednictvím českých podnikatelů a mongolských zastupujících firem. Zájemci jsou srdečně vítáni k účasti. více ►

Předání malého lokálního projektu - automobil

logo

Ve čtvrtek dne 21. března se v areálu sídla Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru konalo slavnostní předání malého lokálního projektu mongolské straně. více ►

Česko - mongolský společný podnik "EKONOMI ENERGI KHIITS" zahájil činnost

vlajka

Dne 17. prosince 2012 se velvyslankyně I. Grollová a náměstek ministra životního prostředí a zeleného rozvoje Mongolska B. Tulga zúčastnili slavnostního uvedení do provozu linky na výrobu komínů a komínových nástavců, které výrazně omezují… více ►

Slavnostní předání rozvojového projektu zaměřeného na registraci a označování skotu

logo

Dne 07.12.2012 došlo na Ministerstvu průmyslu a zemědělství Mongolska k oficiálnímu ukončení a slavnostnímu předání českého rozvojového projektu „Systém identifikace hospodářských zvířat“, který nejen ukázal komplexní řešení identifikace a… více ►

Seminář o českých technologiích a know-how ve vodohospodářství

vlajka

Dne 6. prosince 2012 uspořádal ZÚ Ulánbátar ve spolupráci s Mongolskou národní obchodní a průmyslovou komorou seminář zaměřený na prezentaci českých technologií a know-how v celém vodohospodářském řetězci včetně legislativy. Představilo se… více ►

Slavnostní ukončení rozvojového projektu "Hargia"

logo

Dne 5. prosince 2012 proběhlo slavnostní ukončení českého rozvojového projektu „Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Hargia v Ulánbátaru“ zaměřeného na odstranění ekologických zátěží dle evropských norem a standardů. více ►

Český seminář „voda nad zlato“

vlajka

Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Mongolskou národní obchodní a průmyslovou komorou srdečně zvou zájemce na seminář o technologiích a know-how, které nabízejí české firmy a instituce v oblasti využití, čištění a ochrany vody dne 06.12.2012. více ►

Možnost podání návrhů na MLP 2013

logo

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru přijímá náměty na malé lokální projekty. více ►

Předání malého lokálního projektu v Dundgobi, jednání s guvernérem ajmaku (provincie)

logo

Dne 1.10.2012 došlo ke slavnostnímu předání malého lokálního projektu – studny pro školu v somonu Gurvansaikhan (čes. Gurvansajchan) v provincii Dundgobi. více ►

České sklo Moser vstoupilo na mongolský trh

sklo

Světově proslulé ručně vyráběné české křišťálové výrobky Moser mají v Mongolsku své zastoupení v prestižním obchodním domě Topmebel. více ►

Malý lokální projekt - Předání klavírů Mongolské hudební a taneční škole

logo

Dne 26.09.2012 byly na hudební a taneční škole v Ulánbátaru předány 2 ks pianin značky Petrof spolu s učebními pomůckami. více ►

Konference Invest Mongolia 2012

invest_mongolia

Ve dnech 3.-5. září 2012 proběhl v Ulánbátaru (Blue Sky Tower) již v pořadí 6. ročník konference Invest Mongolia, kterou pořádá společnost Frontier Securities. Konference byla velmi zajímavá tím, že se podobala spíše interaktivnímu diskusnímu… více ►

Předání projektu české ZRS - mobilního zdravotnického zařízení

logo

Dne 8. srpna 2012 se velvyslanec V. Jílek zúčastnil předávání projektu v ulánbátarské nemocnici Bajangol. více ►

Česká republika rozšiřuje populaci „Převaláků“ v Mongolsku

logo

Stejně jako v minulém roce v červnu byl v červenci 2012 úspěšně realizován převoz čtyř koní Převalského z České republiky do Mongolska jako mimořádný dar našim mongolským přátelům. Tato náročná akce byla kofinancována z prostředků určených na… více ►

Předání MLP - rekonstrukce nemocnice

logo

Dne 21.06.2012 byl předán MLP v somonu Delgerech v provincii Dornogobi. více ►

Velká radost malých předškoláků

logo

Dne 18.06.2012 český velvyslanec slavnostně předal malý český rozvojový projekt zaměřený na vybudování dětského hřiště pro mateřskou školku v somonu Zuunmod v provincii Tuv. více ►

Předání MLP – mobilní nemocnička

logo

Dne 07.06.2012 český velvyslanec slavnostně předal malý lokální projekt české rozvojové spolupráce, mobilní nemocničku, v provincii Umnugobi. více ►

Slavnostní předání laboratoře pro měření délky v rámci rozvojového projektu ČR

logo

Dne 31.05.2012 slavnostně otevřel velvyslanec V. Jílek a předseda MASM G. Gantumur novou laboratoř na měření délky. více ►

Mongolian Power 2012

mp

Ve dnech 15.-16. května 2012 se v Ulánbátaru uskutečnila mezinárodní energetická konference „Mongolian Power 2012: Sustainable Energy-Investments-Technology“. Rovněž tento druhý ročník pořádalo Ministerstvo nerostných surovin a energetiky… více ►

Slavnostní zahájení provozu agroparku v rámci rozvojového projektu

logo

Dne 14.05.2012 proběhlo ve městě Sajnšand (provincie Dornogobi) slavnostní otevření a zahájení provozu agroparku vybudovaného v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce. více ►

Mining Mongolia 90

mining

U příležitosti 90. výročí vzniku těžebního sektoru v Mongolsku uspořádalo ve dnech 9. -10. května 2012 Ministerstvo nerostných surovin a energetiky a Úřad pro nerostné suroviny konferenci Mining Mongolia 90. více ►

Delegace českých podnikatelů na návštěvě v Mongolsku

vlajka

Ve dnech 23.-26. dubna 2012 navštívil Mongolsko na pozvání ministra nerostných surovin a energetiky Mongolska náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR M. Hovorka s početnou podnikatelskou delegací. V rámci programu mj. proběhlo 4. zasedání… více ►

Mongolské ekonomické fórum 2012

ezf

Ve dnech 5.-6. března 2012 proběhl již třetí ročník Mongolského ekonomického fóra (MEF), které je považováno za jednu z největších diskusních platforem, jíž se účastní politické špičky, neziskový sektor, firemní zástupci i zahraniční partneři. více ►

Ecopreneur 2012

eco

Na počátku května 2012 opět proběhne v Mongolsku mezinárodní soutěž mladých podnikatelů Ecopreneur. více ►

Coal Mongolia 2012

coal2012

Ve dnech 09.-10.02.2012 proběhl v Ulánbátaru druhý ročník konference, doplněné o výstavu, Coal Mongolia 2012 zaměřené na rozvoj/přilákání investic do uhelného těžebního průmyslu a představení nejmodernějších technologií a praxe. Organizátory… více ►

Ministr nerostných surovin a energetiky D. Zorigt v Praze

vlajka

Ve dnech 8.-10. ledna 2012 navštívil ministr nerostných surovin a energetiky Mongolska D. Zorigt v doprovodu dvou poslanců mongolského parlamentu J. Batsuuriho a D. Damba-Ochira Českou republiku. více ►

Předání malého lokálního projektu: „Zdravotní zařízení a sanitka pro Hospic Hope“

logo

Dne 17.08.2011 slavnostně předal velvyslanec ČR Václav Jílek malý lokální projekt „Hospice Hope“ – Nákup zdravotního zařízení a staré sanitky pro pacienty Hospicu“. více ►

Předání laseru v rámci projektu ZRS ČR „Systém identifikace hospodářských zvířat“

logo

ČR ukončila část projektu rozvojové spolupráce předáním laseru na popis ušních známek pro hospodářská zvířata. více ►

Úspěšné ukončení projektu rozvojové spolupráce – masokombinát

logo

V červenci 2011 byl slavnostně předán mongolské straně masokombinát, který v rámci bilaterální rozvojové spolupráce postavila Česká republika. více ►

Mongolian Power 2011: Policy-Investment-Technology

energetika

Ve dnech 27.-28. května proběhla mezinárodní konference a výstava zaměřená na energetiku. Konference byla historicky první, organizátoři zvažují každoroční periodicitu. Představeno bylo právní prostředí, cíle, dosavadní mezinárodní spolupráce a… více ►

Mimořádný dar z České republiky – projekt reintegrace koně Převalského do své původní vlasti

kone

Dne 15. června 2011 přistane na letišti v Khovdu, v západní části Mongolska, vojenský speciál Armády ČR, který přiváží dar lidu České republiky – čtyři koně Převalského ze Zoologické zahrady hlavního města Prahy, kteří budou reintegrování ve… více ►

Prezentace českých firem „Doing Business with the Czech Republic“

handshaking_1

Dne 11. května 2011 proběhla v Ulánbátaru prezentace vybraných českých firem, jejich výrobků a služeb. Účast byla jak formou fyzické, tak katalogové participace. více ►

Prezentace českých firem "Doing Business with the Czech republic

vlajka

Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Mongolskou národní obchodní a průmyslovou komorou a pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR pořádá dne 11.05.2011 za účelem podpory exportu výrobků a služeb prezentaci českých firem, které mají zájem… více ►

Mongolia mining-2011

tezba1

Ve dnech 15.-16. dubna proběhla v Ulánbátaru v areálu Misheel Expo mezinárodní výstava zaměřená na těžební průmysl Mongolia Mining 2011. více ►

Rozvojové projekty EBRD, Světové banky a Asijské rozvojové banky – možnosti pro české investory

business_2