Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference Invest Mongolia 2012

Ve dnech 3.-5. září 2012 proběhl v Ulánbátaru (Blue Sky Tower) již v pořadí 6. ročník konference Invest Mongolia, kterou pořádá společnost Frontier Securities. Konference byla velmi zajímavá tím, že se podobala spíše interaktivnímu diskusnímu fóru s významnými hosty z veřejné správy i podnikatelských kruhů. Pro investory v oblasti nemovitostí byl návazně uspořádán „Ulaan Baatar Real Estates Trip“.

Zhodnocen byl vývoj mongolské ekonomiky, který dosahuje vysokého růstu a prognózy jsou taktéž pozitivní (HDP/ob. v r. 2011 dosáhlo cca 3 tis. USD, pro r. 2016 se očekává až 11 tis. USD). Znepokojující je nicméně poměrně vysoká míra inflace (pozn. ZÚ: kolem 15 % v meziročním srovnání) a významná depreciace měnového kurzu mongolského tugriku vůči všem hlavním světovým měnám. Rovněž oproti předchozímu roku poklesl export surovin (pozn. ZÚ: především uhlí, které tvoří 65 % celkového mongolského vývozu, vývoz z některých jižních dolů se v podstatě zastavil) a klesla jejich prodejní cena. (pozn. ZÚ – to zjevně souvisí s poklesem růstu ekonomiky ČLR, která je hlavním odběratelem). Očekáván je akční plán vlády na období 2012-2016.

Prezentace a diskuse se rovněž věnovaly legislativnímu prostředí týkajícího se zahraničních investic (FI), především, pochopitelně, v květnu přijatému zákonu na regulaci FI do strategických sektorů. Zazněla značná kritika v oblasti implementace a neexistence prováděcích opatření (stále např. není určen orgán, který bude mít činnosti v kompetenci), což významně ovlivnilo zájem investorů. Rozporuplné reakce jsou rovněž vnímány s další iniciativou některých mongolských poslanců o renegociaci investiční dohody na Oyu Tolgoi (OT), kde má mongolský stát 34 % (pozn. ZÚ: k renegociaci „tak, aby stát měl minimálně 50%“ se kloní i nový ministr těžby, který svou účast v petici několika poslanců ze začátku září potvrdil – oproti některým jiným kolegom - pak i při bouřlivé debatě v parlamentu 18.9.). Investor OT Rio Tinto zatím nicméně (alespoň veřejně) změnu dohody z r. 2009 nepřipouští; zástupce uvedl, že cca za měsíc by měla být dokončena studie proveditelnosti na druhou (podzemní) fázi a do půl roku chtějí na další rozvoj získat finanční prostředky.

Otázka budoucnosti západní části jiného ložiska - Tavan Tolgoi - rovněž stále není rozhodnuta, přestože v minulosti již bylo vybráno zahraniční konsorcium (RF-Jap), ale s ohledem na nedohodu v samotném tomto konsorciu byly výsledky řízení následně zrušeny. TT nicméně již vybralo kontraktora na provoz zauhlování (Ausenco Taggart) a brzy bude vybrán vítěz na elektrárnu (očekáván Siemens). (pozn. ZÚ: GŘ mongolského vlastníka ložisek v interview cca týden po uvedené konferenci zmínil i možnost, že by byla zcela vyloučena přítomnost zahraničního strategického partnera – možná se i tudy ubírá uvažování dnešní vlády, v atmosféře poněkud proti-cizinecké. Naopak zástupce ministerstva v dalším týdnu navštívil ZÚ USA a měl sdělit, že vláda uvažuje o americké firmě jako nejvhodnější pro danou zakázku).

privatizaci: V Mongolsku stále existuje 90 státních firem. Pracuje se na novém plánu privatizace, který by koncem roku 2012 měl schválit Parlament. Vláda by se zaměří na doly, telekomunikace, energetiku aj. (např. Erdenes Tavan Tolgoi – IPO předpokládáno v r. 2013, GOK Erdenet/rusko-mongolský společný podnik, Ulaanbaatar Railways/rusko-mongolský společný podnik, MIAT, Mongol Post). Privatizace však nebude vždy úplná, což vyplývá např. z plánu privatizovat důl Baganuur tak, že státní podíl se sníží ze 75 % na 51 %.

Navíc budou i nadále vznikat nové státní firmy (např. rafinerie).

Kapitálový trh prochází pozitivními změnami. Mongolská burza cenných papírů (MSE) byla založena již v r. 1991, tehdy pouze za účelem privatizace. Index TOP-20 za posledních 5 let vzrostl o 860 %. Tržní kapitalizace je však nízká a činí (31.08.2012) 1,23 mld. USD, z čehož 85 % tvoří 20 firem (celkem 330 firem). Z důvodu obrovského potenciálu navázala MSE v dubnu 2011 tříletou spolupráci se svou londýnskou „kolegyní“. Významný milník této spolupráce představuje zahájení nové platformy pro obchodování  - „Millenium IT Systém“. Na podzimním zasedání Parlamentu se předpokládá projednání nového znění zákona o cenných papírech, o jehož podobě panuje napříč politickým spektrem i v odborné v podstatě shoda, neboť bylo přizváno mnoho konzultantů včetně např. Světové banky.

Oblast nemovitostí a výstavby prochází obrovským rozvojem. Nasycenost trhu už vzniká v Ulánbátaru v bytové výstavbě (developeři se, až na výjimky, nicméně nezaměřují na malé a dostupné jednotky) a luxusních hotelů (staví se např. Radisson, Shangrila, Marriot, Hilton, Best Western). Velký potenciál naopak existuje v oblasti výstavby skladů. Právní základnu investoři vnímají jako solidní, ovšem stále platí, že zahraniční subjekt nesmí vlastnit půdu. V názoru na to, zda existuje realitní bublina, ze  které může vzniknout krize jako v letech 2008/9, byli diskutující investoři nejednotní. Faktem nicméně zůstává, že banky v tomto směru prozatím nevyčistily své portfolio a neodepisují neúspěšné projekty. Chybí městská infrastruktura, která by další výstavbu podpořila.

Informace o konferenci lze nalézt na stránkách Frontier Securities (http://frontier-conference.com) - ZÚ bylo sděleno, že do konce září by zde měly být k dispozici i prezentace vystoupivších.

Závěr ZÚ:

Jasným vzkazem konference bylo, že chce-li někdo do Mongolska investovat, pak nyní, neboť brzy již tato země pravděpodobně nebude zahraniční kapitál v takové míře potřebovat. Bez osobní přítomnosti a kontroly však nemají projekty naději na úspěch. Obecným problémem je široké spektrum nápadů a koncepcí ze strany mongolských představitelů, ovšem nedostatečné zaměření na samotnou a detailní implementaci. Nedostatek infrastruktury některé firmy řeší zatím samy (pozn. ZÚ: např. Energy Resources a stavba železnice). Bez jasných závazků vlády a stanovení rozpočtu je však implementace obtížná a zahraniční finanční instituce bez velmi dobře strukturovaných projektů nepřijdou.

Zájemcům o Mongolsko lze uvedenou konferenci doporučit. Organizátor počítá s dalším ročníkem ve dnech 24.-28. června 2013. Zájemci mohou o bližší informace požádat na kontaktu staff@frontier.mn.

přílohy

1 1 MB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

2 7 MB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

3 2 MB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

4 639 KB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

5 4 MB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

6 2 MB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012