Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference „Ulaanbaatar City – Public Private Partnership“

(Archivní článek, platnost skončena 01.05.2014.)

Dne 12.05.2011 proběhla konference týkající se realizace projektů prostřednictvím partnerství soukromého a veřejného sektoru, a to s ohledem na mongolské konkrétní plány v tomto směru.

Konference „Ulaanbaatar City – Public Private Partnership“

 

Dne 12.05.2011 proběhla konference týkající se realizace projektů prostřednictvím partnerství soukromého a veřejného sektoru, a to s ohledem na mongolské konkrétní plány v tomto směru.

Konference byla svým obsahem první svého druhu. Mezi vystupující patřil předseda vlády S. Batbold, primátor Ulánbátaru G. Munkhbayar, první viceprimátor Ulánbátaru B. Baatarzorig, zástupce Úřadu vody Z. Batbayar, vedoucí odboru pro PPP a koncese Státního výboru pro vlastnictví B. Zayabal, vedoucí týmu pro PPP a koncese z odboru pro vlastnické vztahy z ulánbátarského magistrátu S. Munkhchuluun, ředitel  bangkokské  pobočky International Finance Corporation E. Saravia, ředitel mongolské pobočky European Bank for Reconstruction a Development P. ter Woort, ředitel mongolské pobočky World Bank J. Reichert, zástupce Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit S. Hanselmann.

Mongolský premiér uvedl, že rozvoj PPP je pro tuto zemi prioritou, neboť pro rozvoj hlavního města je nutné zapojení všech subjektů včetně zahraničních. Významné je však i přejímání norem a standardů. Je připraven návrh zákona o postavení a pravomocích Ulánbátaru a právním prostředí v rámci PPP. Zákon o PPP již byl přijat. Byl schválen plán pro realizaci 44 projektů v r. 2011 v Ulánbátaru, přičemž hlavní město se může v tomto směru rozhodovat samostatně. Dále existuje seznam cca 75 koncesních plánů i na státní úrovni. Cílem Mongolska je využití vyspělých technologií. Vláda rozhodla o základním kapitálu 800 mld. MNT do nově vznikající investiční banky, která bude sloužit k financování projektů a rozvoje. S Čínou je vyjednávána zvýhodněná půjčka ve výši 500 mil. USD, přičemž většina z těchto prostředků by měla být využita na rozvoj Ulánbátaru. Poukázal, že je však nutné zlepšit plánování. Důležitým faktorem je diskuse se zeměmi a institucemi, které s PPP mají zkušenosti.

Pokud jde o právní dokumenty, které v Mongolsku PPP a koncese upravují, pak v platnosti je Vládní dokument na PPP (schválen vládou 15.10.2009), koncesní zákon (v platnosti od 01.03.2010), Nařízení o koncesních výběrových řízeních (schváleno Parlamentem 07.07.2010). Některé další však teprve budou předloženy Ministerstvu spravedlnosti Mongolska (Expense operation accounting method on concession item, Prior selection standard document, Tender document, Tender evaluation regulation).

Hlavní město Ulánbátar má v plánu započít s realizací 44 projektů, které byly zveřejněny v rámci koncesního listu (pozn. ZÚ Ulánbátar ihned po vyhlášení o tomto nejen informoval patřičné asociace individuálně, nýbrž seznam má i na svém webu). Jde o projekty z oblasti infrastruktury, sociálního sektoru a životního prostředí. Několik již jich bylo vyhlášeno (stavba silnic, dům pro seniory, školka, centrum pro profesní a průmyslové vzdělávání). Na některých projektech plánovaných v rámci celého Mongolska, resp. studiích proveditelnosti, již participují zahraniční firmy (vybudování břehů řek Tuul a Selbe – Jižní Korea, projekt přenosu vody z Orchonu do Gobi – Velká Británie aj.), Německo má např. vynikající informace, neboť GIZ spolupracuje s mongolskou stranou mj. i na vytváření rámce pro PPP.

Zahraniční hosté (všechny výše zmiňované instituce s mongolskou vládou na rozvoji PPP spolupracují) se věnovali základním informacím o PPP a koncesích celkově, výhodách i nevýhodách, využitelnosti, modelům apod. Bylo uvedeno, že příprava PPP projektu v průměru trvá 18 měsíců, 44 projektů už v roce 2011 tudíž viděli skepticky (např. EBRD za 20 let zrealizovala 35 projektů). Navíc při PPP jde skutečně o partnerství, tudíž ani jedna strana nemůže do projektů jít s cílem žádných závazků a pouze výhod – to je nejlepší cesta na „utopení“ ohromného objemu peněz. 

Závěr ZÚ: V rámci konference vyplynulo několik nejasností z mongolské strany. Přesvědčivé nebylo ani elementární pochopení fungování projektů PPP a koncesí. Navíc mongolská strana se chce především orientovat na projekty, při nichž nebude potřeba vůbec vládních prostředků (v příštích 10 letech nepředpokládají žádné dodatečné náklady). Dosud není např. vyjasněna struktura kompetencí v projektech (kromě Ulánbátaru) – ústřední rozhodování či autonomita provincií, natož pak při projektech zahrnující více provincií. Na druhou stranu využívá Mongolsko konzultací renomovaných a zkušených institucí. Zajímavým momentem bylo vystoupení jednoho z účastníků, který sdělil, že sdružuje čínské firmy, které mají na investice 300 mld. USD a o Mongolsko mají velký zájem.