Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mining Mongolia 90

U příležitosti 90. výročí vzniku těžebního sektoru v Mongolsku uspořádalo ve dnech 9. -10. května 2012 Ministerstvo nerostných surovin a energetiky a Úřad pro nerostné suroviny konferenci Mining Mongolia 90.

Přítomní v úvodu (ministr nerostných surovin a energetiky Zorigt, poradce prezidenta Enchbayar, poradce předsedy parlamentu Demberela) jednohlasně konstatovali, že hlavním tahounem růstu Mongolska je těžba, která se na HDP podílí více než 20 %, na průmyslové produkci téměř 70 %, na exportu téměř 90 % a na příjmech státního rozpočtu cca 30 %. Vzhledem k platným zákonům na ochranu přírody by mělo být zrušeno 240 těžebních licencí, přičemž 98 by měly být vyplaceny kompenzace, jiné naopak budou muset sami zaplatit. Zástupce Úřadu pro nerostné suroviny uvedl, že celkem bylo dosud vydáno 1198 těžebních licencí na celkem 700 ha, ovšem využíváno v tomto směru je jen 60 ha, a to cca 300 společnostmi. Průzkumných licencí bylo vydáno celkem 2572 a pokrývají 16 % území Mongolska. Zmínil, že s Koreou a Japonskem projednávají  možnosti rekultivace zničených oblastí těžbou.

Poslanec Damba-Ochir zdůraznil, že je třeba učinit v licencích pořádek, neboť zahraniční firmy je vlastní prostřednictvím mongolských subjektů. Odhadl, že polovinu licencí mají v rukou zahraniční subjekty a např. jedna z brazilských společností zveřejnila, že vlastní cca 200 licencí. I z tohoto důvodu je připravován zákon na regulaci zahraničních investic do strategických sektorů. Novinář a ekonom Jargalsaikhan naopak vyjádřil své obavy z poklesu zájmu investorů, pokud bude přijat návrh uvedeného zákona obsahující maximální možnou hranici pro investory ve strategických sektorech na 49 %.

Vybrané zajímavosti z dalších prezentací:

Ø      Erdenes Tavan Tolgoi (státní vlastník uhelného ložiska s odhadovanými zásobami 7,4 mld. tun uhlí) se připravuje na IPO na domácí a mezinárodních burzách (příští či přespříští rok) a v r. 2012 hodlá zahájit některé infrastrukturní projekty (silnice, železnice, 600 MW elektrárna, zajištění vody), do budoucna i koksárenskou baterii.

Ø      Darchanský hutní závod představil své proběhlé investice i situaci v provincii Selenge, která je nesmírně bohatá na železnou rudu.

Ø      Očekávaná rostoucí celosvětová poptávka po uhlí, mědi (manažer Rio Tinto předpověděl, že v r. 2015 Mongolsko pokryje 15 % světové potřeby) a fluoritu (Mongolsko ovšem stále vyváží pouze koncentrát).

Ø      Mongolsko by dle zástupce Ministerstva nerostných surovin a energetiky mělo být do r. 2040 propojeno v jeden energetický systém (pozn. nyní existují čtyři a připravuje se pátý v oblasti Gobi). V prosinci 2011 byl novelizován Energetický zákon. Pracuje se na realizaci nových elektráren (v centrálním energetickém systému Elektrárna č. 5 v Ulánbátaru, Tsaidam nuur a Chandgana, v západním Durgun a Khushuut, ve východním Dornod, v energetickém systému Altai-Uliastai hydroelektrárna a větrná elektrárna, v Gobi elektrárny u Oyu Tolgoi a Tavan Tolgoi), do budoucna plánují rovněž privatizaci.

Ø      Náměstek ministra cest, dopravy, stavebnictví a urbanistiky zmínil plány na výstavbu dálnic, silnic, mostů (v r. 2012 by měli implementovat 9 projektů zahraniční investoři, 17 projektů domácí). Zahájení výstavby železnic i výběr investora je zpožděn.

Ø      Zástupce Výboru pro rozvoj a inovace kladl důraz na nutnost kvalitních technologií a zařízení v těžbě z environmentálních a zdravotních důvodů.

Ø      Ministr školství, kultury a vědy zmínil, že od r. 1996 vystudovaly v Mongolsku celkem 4 tisíce expertů na těžbu.

Ø      Statistika Úřadu pro zahraniční obchod a investice uvádí, že do r. 2011 byl příliv přímých zahraničních investic do Mongolska ve výši 9,8 mld. USD, přičemž 74 % směřovalo do těžebního sektoru. Největším investorem je Čína s cca 36 % (následuje Nizozemsko).

Závěr ZÚ: Konference opět potvrdila signifikantní vliv, a to současný i budoucí, těžebního sektoru na mongolské hospodářství, jehož růst (tedy reální růst HDP) dosáhl v r. 2011 neuvěřitelných 17,3 %. Pozornost investorů se nyní zaměřuje na připravovaný zákon o regulaci investic do strategických sektorů, jehož znění se postupně mění a upravuje (resp. na nátlak zahraničních zemí se původně velmi přísné podmínky uvolňují).