Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní ukončení českého rozvojového projektu na nejdůležitější mongolské elektrárně

Koncem září 2013 došlo ke slavnostnímu předání českého rozvojového projektu realizovaného v Ulánbátaru v oblasti energetiky na Elektrárně č. 4.

Dne 25.10.2013 proběhla na Elektrárně č. 4 slavnostní ceremonie k ukončení a předání českého rozvojového projektu „Modernizace velínu a zařízení měření a regulace chemické úpravny vody pro Elektrárnu č. 4 v Ulánbátaru“. Události se za přítomnosti mnoha médií zúčastnila za českou stranu mj. velvyslankyně ČR I. Grollová, ředitel ČRA M. Kaplan a výkonný ředitel realizátorské firmy Bohemia Müller s.r.o. V. Langheinrich. Z mongolské strany pak mj. ředitel elektrárny B. Tseveen a vrchní ředitel Ministerstva energetiky T. Bayarbaatar. Souběžně s touto událostí elektrárna oslavovala 30-ti leté výročí od svého založení.

České straně byl vyjádřen velký dík za projekt, neboť mnoho zařízení elektrárny je původních s manuální obsluhou, přičemž sama elektrárna je pro život v Ulánbátaru zásadní – s výkonem 580 MW představuje cca  65 % výroby elektřiny a 60 % tepla. Titulářka zdůraznila dlouhodobou aktivitu českých expertů nejen v oblasti energetiky a uvedla, že další z připravovaných rozvojových projektů bude zacílen na modernizaci Elektrárny č. 3 v Ulánbátaru. Čeští experti mají za dlouhá léta vzájemné spolupráce obrovskou konkurenční výhodu.

Fa Bohemia Müller při této příležitosti podepsala komerční servisní smlouvu na chemickou úpravnu vody; obdobnou, jakou má uzavřenu již na cech zauhlování.

Projekt byl implementován v letech 2011-2013 v hodnotě cca 36 mil. Kč a jeho cílem byla automatizace chemické úpravny vod elektrárny. Projekt navazoval na dřívější rozvojové projekty „Modernizace pohonů a řízení bloku elektrárny č. 4, zřízení technického školícího střediska při Mongolské vědeckotechnické škole“ (v letech 2003-2005 realizovala fa ZAT a.s. s rozpočtem 31 mil. Kč) a „Modernizace pohonů a řízení bloku Elektrárny č. 4“ (v letech 2006-2010 realizovala fa ZAT a.s. s rozpočtem 33 mil. Kč) - tento projekt byl zaměřen na automatizaci řízení cechu zauhlování.

Mediální výstupy viz níže:

https://www.mzv.cz/preview/163528-154302-MZV/cz/media_a_prezentace_zu/medialni_vystupy_zu/x2013/ttp4_s_chemical_plant_and_management.html

Galerie