Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Ekonomika a rozvojová spolupráce

Ekonomický úsek je součástí Zastupitelského úřadu České republiky v Mongolsku.

Aktivita EK v obchodně-ekonomické oblasti je prioritou ZÚ. EK v zájmu podpory oboustranného obchodu poskytuje základní informace o podmínkách podnikání v Mongolsku či v ČR, zpracovává poptávky a vymezuje okruh možných partnerů, v rámci svých možností asistuje českým podnikatelským subjektům v jejich činnosti v Mongolsku apod. Činnost EK se řídí Dohodou o garantované úrovni služeb, která mj. rozsah a formu možné poskytované pomoci a podpory vymezuje.

Významnou část agendy EK tvoří zahraniční rozvojová spolupráce, neboť Mongolsko patří z pohledu ČR mezi prioritní země s programem spolupráce. V současnosti je realizováno 5 tzv. velkých projektů a každý rok několik tzv. malých lokálních projektů.

EK tým:

Ing. Pavla Žáková - vedoucí ekonomického úseku (DEK)

Mgr. J. Lkhagvadulam - asistentka DEK

Ing. J. Tserendulam - asistentka pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Kontakty: Adresa EK je totožná s adresou velvyslanectví.

Tel. 00976 11- 321886, 311053

Fax: 00976 11- 32 37 91

E-mail: Commerce_Ulaanbaatar@mzv.cz

Úřední hodiny: Pondělí - Pátek 7.45-16.15