Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Dobrovolné příspěvky ČR do mezinárodních organizací

Česká republika v rámci rozvojové spolupráce rovněž poskytuje dobrovolné příspěvky některým mezinárodním organizacím.

Z dobrovolného příspěvku ČR Mezinárodní organizaci práce (ILO) ve výši cca 250 tis. USD byl v letech 2010-2011 realizován v Mongolsku projekt „Promoting Livelihoods for Persons with Disabilities: Enhanced Skills for Employability and Policy Application“. Cílem tohoto rozvojového projektu bylo zvýšit možnosti pracovního uplatnění handicapovaných osob na trhu práce  (ČR se na řešení podobné problematiky podílela již v minulosti na bilaterální úrovni, a to ve dvou malých lokálních projektech „Zvýšení počtu pracovních míst tělesně postiženým osobám“ v roce 2007 a „Vybudování šicí dílny pro invalidy - vozíčkáře v Ulánbátaru“ v roce 2009).