Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží

Mongolsko se potýká s ekologickými zátěžemi vzniklými činností průmyslových podniků, armády, haváriemi ad., nicméně jeho zkušenosti v oblasti jejich odstraňování jsou omezené. Cílem projektu je zvýšit schopnost mongolské strany systematicky a komplexně řešit problematiku ekologických zátěží.

Název projektu: Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží

Typ projektu: Veřejná zakázka

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010

Sektor: Obecná ochrana životního prostředí

Místo realizace: Centrální oblast Mongolska (Ulánbátar a jeho okolí/ aimag Tuv)

Severní část Mongolska (aimagy Darchan-Uul, Orchon, Bulgan, Selenge)

Doba realizace: 9/2013 – 11/2016

Realizátor I. fáze: "GEOMIN družstvo, DEKONTA a.s."

Rozpočet pro rok 2013: 3 370 000 Kč

Celkový rozpočet I. fáze projektu: 11 052 400 Kč

Mongolsko se potýká s ekologickými zátěžemi vzniklými činností průmyslových podniků, armády, haváriemi ad., nicméně jeho zkušenosti v oblasti jejich odstraňování jsou omezené. Cílem projektu je zvýšit schopnost mongolské strany systematicky a komplexně řešit problematiku ekologických zátěží.

Prvním krokem k efektivnímu postupu je vytvoření přehledu o stávající situaci, a to jak v oblasti legislativní a metodické, tak získání informací o rozšíření, původu a rizicích vyplývajících z ekologických zátěží samotných. Vzhledem k faktu, že detailní zmapování všech ekologických zátěží nacházejících se v Mongolsku je úkol značného rozsahu vymykající se možnostem projektu, bude se projekt soustředit na zvýšení kapacity mongolské strany konat odpovídající opatření samostatně. Především dojde k vytvoření relevantních metodik, přizpůsobených specifickým mongolským podmínkám (např. systém stanovení priorit řešení ekologických zátěží, průzkum kontaminovaných lokalit, zpracování analýzy rizik kontaminovaného území nebo vzorkovací metody v rámci průzkumných prací), bude zpracován rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektronická databáze ekologických zátěží v prostředí GIS, optimalizovaná pro mongolské podmínky. Následovat bude přenos know-how v oblasti průzkumu kontaminovaných lokalit a základních sanačních metod. Všechny výstupy budou podporovány cíleným školením a v případě vzorkovacích, průzkumných a sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do kterých budou aktivně zapojeni i zástupci cílových skupin.

Projekt se soustředí, jak na zástupce státní správy, která má oblast ekologických zátěží na starosti, tak na relevantní odborníky z oblastí průzkumů znečištění a jeho následujícího odstraňování (především studenty a univerzitní pedagogické pracovníky z relevantních vysokoškolských oborů).

Projekt bude realizován v letech 2013-2016, přičemž bude rozdělen do dvou fází. V první fázi proběhne v letech 2013-2014 především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS, v druhé fázi bude na základě získaných dat realizován průzkum vybraných lokalit a následně vzorové sanační aktivity, které představí vhodné sanační techniky pro nejčastější typy ekologických zátěží vyskytujících se v Mongolsku.