Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko

V rámci projektu dojde k vybudování hydrogeologických vrtů včetně technologií pro jímání a distribuci vody přizpůsobených podmínkám v zemi příjemce, čímž bude obyvatelům, pastevcům a jejich hospodářským zvířatům zajištěn přístup ke kvalitní pitné vodě.

Název projektu: Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-19-14031

Sektor:zásobování vodou a sanitace

Místo realizace: provincie Zavchan, Mongolsko

Doba realizace projektu: 2013 – 2015

Typ projektu:veřejná zakázka

Realizátor: sdružení "Zavchan Mongolsko" (Vodní Zdroje, a.s., GEOMIN družstvo)

Celkový rozpočet: 16 944 872 Kč

Rozpočet na rok 2013: 4 459 291 Kč

V rámci projektu dojde k vybudování hydrogeologických vrtů včetně technologií pro jímání a distribuci vody přizpůsobených podmínkám v zemi příjemce, čímž bude obyvatelům, pastevcům a jejich hospodářským zvířatům zajištěn přístup ke kvalitní pitné vodě. Současně bude mongolské straně předáno know-how související s projektováním a realizací jímadel podzemních vod v různých geologických a hydrogeologických podmínkách a s udržitelným využíváním zásob podzemních vod. Hustší síť hydrogeologických vrtů zkrátí vzdálenosti, které muselo doposud místní obyvatelstvo překonávat, aby si obstaralo vodu na pití a další potřeby, včetně vody pro napájení stád hospodářských zvířat. Kromě úspory času, případně paliva do motorových vozidel, používaných při dovozu vody, bude mít projekt pro obyvatelstvo i ekonomický přínos, neboť budou moci pro pastvu využít i oblasti doposud nevyužívané kvůli jejich odlehlosti od zdrojů vody. Nové pastviny pro zvířata zvýší produktivitu a následně i  příjem z prodaných živočišných produktů. Paralelně (za podmínky rámcového zachování množství chovaných zvířat) bude mít projekt pozitivní vliv na stav životního prostředí v oblasti, neboť díky větší využitelné oblasti bude omezen negativní dopad přepásání v okolí současných vodních zdrojů. Schopnost dalšího rozvoje s využitím místních kapacit bez externích zásahů je neméně důležitá. Za účelem zvýšení kapacity místních odborníků řídit výstavbu jímadel podzemních vod  jim bude předáno know-how související s  projektováním a realizací jímadel podzemních vod v různých geologických a hydrogeologických podmínkách a s udržitelným využíváním zásob podzemních vod. Obzvláště důležité je v této souvislosti předání zkušeností s lokalizací optimální pozice pro hydrogeologické vrty a jejich výstavbu v oblastech s trvale zmrzlou půdou (permafrost) a v podmínkách s výtlačnou výškou podzemní vody nad úrovní terénu (artéské zvodni). Od počátku realizace na podzim roku 2013 byly v terénu zahájeny výzkumné práce a do místa byly dopraveny geofyzikální aparatury. Ve spolupráci s místními samosprávami byly po celé provincii vybrány lokality pro následnou výstavbu vodních vrtů a vystaveny první dva vrty.