Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvání dětí k účasti ke 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014

Tato výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a nejstarších výstav dětského umění v Evropě i ve světě.

Pořadatelé

Památník Lidice za podpory

 • Ministerstva kultury České republiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Ministerstva zahraničních věcí České republiky
 • České komise pro UNESCO
 • Českých center

Téma

Rok 2014 byl stanoven Organizací spojených národů Mezinárodním rokem rodinného zemědělství a Česká komise pro UNESCO doporučila zasvětit 42. ročník výstavy tématu:

RODINNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ aneb NAŠE ZAHRÁDKA A POLE

 • co na našem poli pěstuje moje rodina, dědeček a babička, sousedé
 • co nám dává naše pole, sad či zeleninová a bylinková zahrada, co pěstujeme a proč
 • co už umím vypěstovat já (i třeba v květináči)
 • co dělají farmáři a jak se žije na statku (i jako kontrast k městskému životu)
 • jaké stroje pomáhají při práci na zahradě, statku
 • domácí zvířátka, jejich obydlí, čím je krmíme a jak se o ně staráme a co nám zase ony poskytují a čím pomáhají
 • nepřátelé našeho sadu, pole, zahrad i našich domácích zvířat
 • hospodářství dříve a nyní – jak hospodařili naši předkové
 • proměna pole, zahrady během roku
 • farmářský trh i babiččina spižírna – co vše můžeme z plodů připravit na období zimy
 • pečujeme o krajinu, žijeme s ní v harmonii

Kategorie

 • kresba, malba, grafika
 • fotografie

Do výstavy nejsou přijímány filmy, videa, fotodokumentace výtvarných akcí, ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

Podmínky účasti

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 4 - 16 let.
 • Maximální formát plošné práce je 70 x 50 cm.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora jedné výtvarné techniky (malba, fotografie), jeden autor však může zaslat práce různých technik.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, či zašpinění jiných děl při společné manipulaci, zafixujte (pastel aj.).
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované a nedostatečně označené budou vyřazeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

Identifikace výtvarných děl

Každá práce musí mít přímo na zadní straně uvedeny tyto informace

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 • Věk a pohlaví dítěte
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, za kterou dítě soutěží.
 • Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, PSČ, město, země. Emailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou. Uvádějte e-mail školy či organizace, případně e-mail, na který vás můžeme kontaktovat (pedagog výtvarník).

Popisky musí být napsány ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU, práce nesplňující tyto podmínky budou vyřazeny.

Harmonogram výstavy

 • 28. 2. 2014 – uzávěrka 42. ročníku
 • 27. – 29. 3. 2014 - 1. kolo zasedání odborné poroty
 • 3. – 5. 4. 2014 - 2. kolo zasedání odborné poroty
 • 10. 5. 2014 - zveřejnění výsledků výstavy na www.mdvv-lidice.cz
 • 28. 5. 2014 - VERNISÁŽ - slavnostní zahájení výstavy s předáním cen medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníku
 • 29. 5. - 31. 10. 2014 – výstava všech oceněných prací v Lidické galerii
 • červen 2014 – zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování neoceněným školám v ČR a SR
 • září – prosinec 2014 – zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují předání oceněn (osobní předání, či zaslání poštou).

Po skončení výstavy jsou z expozice vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

přílohy

výzva k účasti 389 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2014

štítek pro označení prací 37 KB DOC (Word dokument) 14.2.2014