Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií 2013

Informace o kurzech češtiny v letním období 2013

Pro rok 2013 byla přidělena 3 místa pro studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Počet míst  vychází z mezinárodního ujednání mezi ministerstvy školství České republiky a Mongolska. Je proto nutné, aby byl výběr kandidátů ucházejících se o stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) proveden Ministerstvem školství a vědy Mongolska.

Termín pro zaslání přihlášek byl stanoven nejpozději na 31. březen 2013 s tím, že velvyslanectví ČR v Ulánbátaru musí obdržet vyplněné přihlášky pouze prostřednictvím Ministerstva školství a vědy Mongolska v dostatečném předstihu, nejlépe do 10. března 2013. Přihlášky zasílejte prosím proto na toto ministerstvo, nikoliv přímo na velvyslanectví ČR v Ulánbátaru.

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni kurzu zvolené jednotlivými pořádajícími školami.

Kurzů je možno se účastnit, kromě ministerského stipendia, rovněž v roli tzv. samoplátce. Samoplátci si veškeré náležitosti k přijetí na LŠSS vyjednávají s příslušnými pořadatelskými školami osobně, bez zprostředkování MŠMT.

Informace o přihlašování na jednotlivé kurzy jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných pořadatelských škol  i na internetových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1?highlightWords=Letn%C3%AD+%C5%A1kola+slovansk%C3%BDch

přílohy

contact details 37 KB DOC (Word dokument) 10.1.2013

information 78 KB DOC (Word dokument) 10.1.2013

application form 87 KB PDF (Acrobat dokument) 10.1.2013