Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhodnocení akcí k 60. výročí navázání diplomatických vztahů

Velvyslanectví ČR v Mongolsku při organizaci akcí k připomenutí 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Mongolskem vycházelo se snahy přiblížit Českou republiku co nejširšímu spektru obyvatel Mongolska.

Akce 60. výročí

60

60. VÝROČÍ NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ

-

SOUBOR KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ POŘÁDANÝCH ZÚ

 

 

VYPRACOVALA:         Mgr. DITA TÁBORSKÁ

SCHVÁLIL:                   Mgr. VÁCLAV JÍLEK

KONCEPT OSLAV

Vůdčí myšlenkou série aktivit k připomenutí 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Mongolskem je především lidovost, jejímž cílem je přetavit základní konotaci k našemu velvyslanectví v myslích Mongolů z „vízové továrny“ na reprezentativní a aktivní zastupování České republiky ve všech ohledech. Naší základní ambicí bylo tedy oslovení co nejširší mongolské veřejnosti; naším partnerem neměli být pouze VIP hosté – jakkoli nás jejich přítomnost těšila – ale především babička z Darchanu a děti ze sirotčince, obrazně řečeno. V tomto smyslu se jednalo o pilotní projekt a jeho dosavadní výsledky jsou překvapivé.

VÝSTAVA

V pondělí 19. dubna byla slavnostně zahájena výstava Česká republika – Mongolsko: 60 let vztahů v prestižních výstavních prostorách Mongolské národní galerie moderního umění na Suchbátarově náměstí. Vedle mnoha významných hostů přišli i mnozí zástupci médií (štáby tří soukromých a jedné veřejnoprávní televize TV9, UBS, TV5 a MNB a několik redaktorů a fotografů z deníků). Přestřižení trikolóry se společně zhostili český velvyslanec Jílek a ministr kultury, vzdělání  a vědy Mongolska pan Jondon Otgonbajar.

Výstavu jsme rozčlenili v čtyři sekce, totiž Vzájemné vztahy a Česko, kde se návštěvníci dozví o projektech české rozvojové spolupráce a připomenou si významné události politických vztahů, dále část Cesta k demokracii, kde fotografická zachycení klíčových momentů převratného roku 1989 připomenou události z doby před dvaceti lety a jejíž polovinu tvoří panely laskavě poskytnuté kanceláří prezidenta Elbegdordže o týchž událostech v Mongolsku. Třetí sekci výstavy jsme nazvali Nakresli Mongolsko a Česko! podle zrcadlových projektů, kdy mongolské děti kreslily svou představu o České republice a naopak, a konečně část Česká reportážní fotografie, která představuje nedávné počiny fotoreportérů předních českých deníků.

Poznámka k projektu Nakresli Mongolsko a Česko!:

V listopadu oslovil ZÚ školské odbory krajských úřadů s žádostí o předání informace školám ve svém regionu a do zahájení výstavy byly na velvyslanectví doručeny malby, koláže a kresby ze 67 institucí z celé České republiky – z mateřských, základních, středních a uměleckých škol a dětských domovů, a z 26 ulánbátarských škol. Mladí umělci malovali vzdálenou a exotickou zemi podle obrázků a filmů a poskládali střípky svých znalostí do pestré palety pražských panoramat, Čechů v krojích, jurt, koňských stád a Mongolů v délech. Rádi bychom všem školám zaslali poděkování, neboť chceme vyjádřit důležitost, kterou přikládáme právě dětem a jejich smýšlení o partnerských zemích. Pro mongolské děti potom uspořádáme dětský den českých her na velvyslanectví a oceníme je drobnými výhrami.

60 60

60 60

60 60

60 60

 

TÝDEN ČESKÉ KUCHYNĚ A PIVA

V pátek 23. dubna odstartoval slavnostní oběd týden evergreenů české kuchyně a tekutého chleba – neboli zlatého airaku, jak se říká v Mongolsku. Hotel Kempinski Khan Palace povolal kuchaře ze své pražské pobočky, takže pod supervizí mistra Hlavy se vyvářely knedlíky a pekly štrúdly. Na dotvoření atmosféry si Hotel Kempinski zapůjčil některé dětské kresby z projektu Nakresli Mongolsko!, umístil výstavku českého křišťálu a umožnil vystavení vozu Škoda Octavia. Bez štědré spolupráce s výhradním distributorem Budvaru pro Mongolsko firmou Max Group by celkový dojem nebyl tak opojný!

 

PROMÍTÁNÍ ČESKÝCH FILMŮ S MONGOLSKÝMI TITULKY

Po tři dubnové čtvrtky se konferenční sál v prostorách přilehlých k ambasádě proměnil v improvizované kino. Okolo padesáti Mongolů „bohemistů“ – tedy lidí s vazbami na Českou či Slovenskou republiku – si přicházelo vychutnat tři klenoty české kinematografie – Noc na Karlštejně, Pane, vy jste vdova! a Slunce, seno a pár facek. Filmy přeložila a mongolskými titulky opatřila naše kolegyně paní Sajchanzaja.

60 60 60

60 60

 

HISTORICKÝ KVÍZ NA RÁDIU „RODINA“ 104,5 FM

Od 7. do 16. dubna mohli posluchači druhé nejposlouchanější stanice v Mongolsku vždy půl hodiny v hlavním vysílacím čase ve všední dny poslouchat výklad určité historické etapy českých zemí od starověku až po dějiny 20. století, přičemž poslední dvě relace byly věnovány českému geologickému výzkumu a současným česko-mongolským vztahům. V závěrečné desetiminutovce byla telefonujícím posluchačům položena otázka, jejíž zodpovězení se skrývalo v předcházejícím čteném slově. Nejpřesnější zúčastněný byl odměněn výrobkem z českého křišťálu, druhý dostal knížku českých pohádek v mongolštině a pro třetího výherce byly připraveny drobné upomínkové předměty.

 

KONZULÁRNÍ KVÍZ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Po šest pátků jsme na webové stránky velvyslanectví umísťovali po jedné otázce s konzulární tématikou, na kterou bylo vždy možné dohledat správnou odpověď v odkazech k vízové problematice v české i mongolské jazykové mutaci. Zúčastnit se – tedy zaslat nám správnou odpověď e-mailem, mohl každý – jediným omezením byla podmínka mongolského státního občanství. Smyslem bylo oslovit širokou mongolskou veřejnost a motivovat často zcela pasivní, neinformované či dezinformované žadatele o víza k aktivnímu přístupu k získávání informací. Ideálním výstupem této akce bylo sdělení, že se žadatelé nemusejí spoléhat na „pomocníky“ při podávání žádostí, ale že vše podstatné se mohou snadno dozvědět z informačních zdrojů velvyslanectví.

Z několika desítek soutěžících odpověděli pouze dva správně na všech šest otázek a velvyslanec Jílek z nich vylosoval paní Gantulgu jako šťastnou výherkyni. Paní Gantulga přijala naše pozvání na recepci v Hotelu Kempinski 28. dubna a bude oceněna výrobkem ze skla.

 

PROPAGACE AKTIVIT A MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Mediální propagaci určovaly tři hlavní strategie: rozesílání tiskových zpráv, uspořádání atraktivní tiskové konference a mediální partnerství s televizí TV9.

Vzhledem ke značné neprofesionalitě mongolských médií bylo třeba vymyslet nový postup jejich oslovování. Tiskové zprávy byly rozesílány e-mailem, přičemž do stejných redakcí byla zpráva odfaxována a následovala telefonická urgence. Stejně drobnohledným způsobem se průběžně pracovalo se seznamem kontaktů, který byl konstantně prověřován, upravován a doplňován (fluktuace zaměstnanců stejně jako neustálé zanikání médií a vznik nových jsou specifikami mongolského mediálního trhu a orientaci nijak neulehčují).

Tisková konference se uskutečnila 1. dubna v hlavním konferenčním sále Ministerstva zahraničí za účasti všech hlavních celostátních televizí, novin a rádií a dle vyjádření Tiskového odboru se jednalo o jednu z nejúspěšnějších tiskových konferencí za tento rok. Reportáže byly vysílány v hlavních zpravodajských relacích a následný zájem médií o jednotlivé akce byl zaručen.

ZÚ si zvolil TV9 (jedna ze tří celostátních televizí), které nabídl mediální partnerství pro 60. výročí. TV9 se tak prostřednictvím k tomu určené styčné důstojnice stala hlavním informátorem o našich akcích a vedle standardních reportáží odvysílala i dva delší rozhovory.

60 60