Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČÁST TŘETÍ

Pátek se s pátkem sešel a my uzavíráme druhé kolo našeho kvízu publikováním třetí otázky. Musíme uznat, že ve druhé otázce jste se výrazně zlepšili - téměř všichni jste odpověděli správně! Gratulujeme! O to víc se musíte snažit i v dalších kolech konzulárního klání. Hodně štěstí!

Text: Správná odpověď na druhou otázku byla možnost B), tedy podklady k podání žádosti o tzv. pracovní vízum musím vyřídit znovu. Jedná se především o pracovní povolení z úřadu práce a o doklad o ubytování, které je nutné znovu získat v ČR. Stejně tak musí žadatel znovu získat výpis z Rejstříku trestů Mongolska a potvrzení o zdravotní prohlídce v Mongolsku. Tato skutečnost vyplývá ze Zákona o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., který stanoví, že podkladové materiály s výjimkou matričních dokladů a cestovního pasu nesmí být starší 180 dnů. Ostatně, pravděpodobnost, že pracovní povolení vydané v březnu 2009 stále odpovídá reálné pracovní poptávce v ČR je minimální - cizinec by se ocitl v ČR bez práce, bez peněz a bez střechy nad hlavou. Pokud jste držiteli nevyužitého pracovního povolení a máte stále zájem vycestovat, doporučujeme vám přímý kontakt s potencionálním zaměstnavatelem - zjistěte si sami, zda je pracovní místo stále volné a teprve potom se pokuste doklady obstarat. Není nezbytné platit opět horentní sumy zprostředkovatelským agenturám!

Otázka č. 3:

Za dítě ve věku 12 let žádá teta o vízum nad 90 dní za účelem sloučení rodiny s maminkou, která žije v České republice. Dodává tyto podklady:

·         Fotokopii datové stránky pasu

·         Ověřenou kopii rodného listu s překladem

·         Doklad o finančních prostředcích (např. potvrzení o platu maminky)

·         Doklad o poskytnutí ubytování

·         Lékařskou prohlídku

·         Zplnomocnění třetí osoby k podání žádosti za dítě

Který podklad u žádosti chybí?

a. Oddací list rodičů

b. Výpis z rejstříku trestů

c.  Ověřený souhlas otce s pobytem dítěte v ČR