Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravice J. Šímy k 60. výročí

Emeritní velvyslanec ČSFR v Mongolsku a čestný předseda Společnosti přátel Mongolska a Klubu přátel Asie Pražská jurta pan Jiří Šíma nám zaslal nejen výstižnou, ale také velmi osobní zdravici k 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Mongolskem.

Vážení mongolští přátelé,

letos si připomínáme 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi bývalým Československem a Mongolskem. Z hlediska historie to není období dlouhé, z hlediska jednotlivce dokonce jen přibližně jeden lidský život, z hlediska mongolského kalendáře jeden šedesátiletý cyklus.

Bylo to však období, během něhož se navazovaly a postupně rozvíjely vztahy mezi našimi zeměmi v politické, hospodářské a kulturní oblasti. Do roku 1990 vycházely především z ideologických základů a vedly až k tomu, že se Československo stalo druhým nejvýznamnějším partnerem Mongolska. Stovky českých a slovenských specialistů pracovaly v Mongolsku a podílely se zejména na budování mongolského obuvnického, kožedělného a potravinářského průmyslu, průmyslu stavebních hmot, výstavbě a vybavení nemocnic a dalších zařízení. Naši geologové podstatně přispěli ke zmapování geologických nalezišť a podíleli se na objevení největšího ložiska mědi a molybdenu v Asii. Stovky mongolských studentů a učňů studovaly v Čechách nebo na Slovensku, získali u nás vysokoškolské nebo odborné vzdělání. Mongolští dělníci si v naší zemi zvyšovali praxi. Po zásadních změnách politických a ekonomických podmínek na přelomu 80. a 90. let došlo k určité stagnaci a ke značnému poklesu vztahů ve všech oblastech, v posledních letech se vztahy postupně opět rozvíjejí. Hledají se nové oblasti spolupráce a oživují staré a osvědčené. Vztahy jsou dnes založeny především na hospodářských zájmech obou našich zemí, které hledají nové cesty vedoucí k budování spravedlivé demokratické společnosti. Stovky mongolských občanů dnes pracují v České republice v různých podnicích, získávají u nás cenné životní i odborné zkušenosti, které by mohli a měli uplatnit po návratu do vlasti. Jsme rádi, že Mongolsko patří mezi několik málo zemí, které zůstávají ve vládním rozvojovém programu zahraniční pomoci naší republiky. Jsem nesmírně potěšen a poctěn tím, že jsem mohl z větší či menší vzdálenosti sledovat rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi po dobu 50 let. Není proto divu, že každý pozitivní krok jsem považoval tak trochu i za svůj osobní úspěch, každý problém jsem prožíval jako by to byl i můj vlastní problém, i když jsem na tom často neměl žádný podíl.

Rád bych vyjádřil upřímný vděk svým prvním mongolským přátelům a učitelům za to, že mi před padesáti lety dali možnost naučit se krásný mongolský jazyk, poznávat nádhernou mongolskou krajinu, specifiku mongolského života, tradice a zvyky, mongolskou mentalitu, upřímnost a pohostinnost. S radostí vzpomínám na svoje četné přátele mezi mongolskými vědci, spisovateli, umělci, politiky i prostými pastevci, mezi nimiž jsem se vždy cítil jako doma.

Rád bych vás všechny - známé i neznámé, počínaje bělovlasými starci a konče těmi nejmenšími - upřímně pozdravil nejenom jménem svým, ale i jménem občanských sdružení Společnost přátel Mongolska a Klub přátel Asie Pražská jurta, která jsem před lety zakládal. Máme za sebou dvě desítky let práce, ale také spoustu práce a plánů před sebou. Můžeme je realizovat jen společným úsilím spolu s vámi. Chci všechny ujistit, že i nadále budeme dělat v rámci svých možností vše pro to, aby se vztahy mezi našimi zeměmi rozvíjely, aby se dále rozšiřovala plodná a vzájemně užitečná spolupráce a kontakty mezi našimi státními, soukromými a nevládními organizacemi i mezi jednotlivci.

Praha, duben 2010

Jiří Šíma, český mongolista, čestný předseda Společnosti přátel Mongolská a Klubu přátel Asie Pražská jurta, emeritní velvyslanec ČSFR v Mongolsku