Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

 

 

 

Unikátní příležitost spatřit rukopis symfonie č.9 od Antonína Dvořáka v New Yorku

Při příležitosti oslav 25. výročí Sametové revoluce lze ve dnech 17,-21.11. 2014 v České národní budově v New Yorku spatřit originál rukopisu symfonie č.9 "Z nového světa" od Antonína Dvořáka složené v letech 1892-93 v New Yorku. K vidění jsou… více ►

Oslavy 25. výročí Sametové revoluce v New Yorku

V listopadu 2014 si připomínáme 25. výročí "Sametové revoluce". Generální konzulát ČR v New Yorku společně s Českým centrem New York, slovenským generálním konzulátem a dalšími partnery připravil celou řadu akcí k oslavě 25 let svobody a… více ►

Členové Komise pro mezinárodní právo k odpovědnosti států

Dne 29. října 2014 uspořádaly stálé mise ČR, Guatemaly, Mexika, Potrugalska a Jihoafrické republiky během "týdne mezinárodního práva" v OSN panelovou debatu věnující se návrhům článků Komise pro mezinárodní právo k tématu odpovědnosti států za… více ►

Vystoupení ČR v RB OSN na téma ženy, mír a bezpečnost

Dne 28.10. proběhla v Radě bezpečnosti OSN otevřená debata na téma ženy, mír a bezpečnost, s důrazem na situaci žen a dívek - vnitřně vysídlených a uprchlíků. více ►

Vystoupení ČR k odzbrojení

Ve dnech 17.,20. a 23. 10.2014 v průběhu jednání 1. výboru (výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) 69. zasedání Valného shromáždění OSN vystoupila delegace České republiky třikrát v národní kapacitě jako doplnění společných projevů… více ►

ČR v otevřené debatě Rady bezpečnosti podpořila ICC

Dne 23.10.2014 stálá představitelka ČR v OSN E. Hrdá vystoupila v otevřené debatě Rady bezpečnosti OSN s projevem připomínajícím nezastupitelnou úlohu Mezinárodního trestního soudu („ICC“) v boji proti beztrestnosti. více ►

Ministr Zaorálek vystoupil ve Valném shromáždění OSN

Dne 27.9. vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek ve všeobecné rozpravě hlav států a vysokých představitelů členských zemí OSN při příležitosti zahájení 69. zasedání Valného shromáždění OSN. více ►

Smlouva o obchodu se zbraněmi vstupuje v platnost po ratifikaci Českou republikou

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek dne 25. září 2014 na slavnostním ceremoniálu uložení ratifikačních listin v New Yorku dokončil za Českou republiku proces schvalování smlouvy o obchodu se zbraněmi. Česká republika se tím zařadila k… více ►

Ministr zahraničí Zaorálek jednal se šéfem diplomacie USA Kerrym

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek hovořil na okraj 69. Valného shromáždění OSN v New Yorku s americkým ministrem zahraničí Johnem Kerrym. více ►

Ministr Zaorálek v USA: klíčem k naší prosperitě jsou inovace

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se na okraj 69. Valného shromáždění OSN sešel v newyorské centrále společnosti Google se zástupci úspěšných českých firem, které se v zámoří prosadily díky inovativním nápadům zejména v oblasti… více ►

Předpremiérové čtení úryvků ze hry "The Good and The True" dne 1.8.2014 v OSN

Stálá mise ČR při OSN ve spolupráci s The Holocaust and the UN Outreach Programme uvedla dne 1.8., na půdě OSN exkluzivní předpremiérové čtení úryvků ze hry The Good and The True, za účasti hlavních předtavitelů i autorů hry. více ►

Prohlášení ministra zahraničních věcí k úmrtí českých vojáků v Afghánistánu

„S velkým zármutkem a lítostí jsem přijal zprávu o útoku v provincii Parwan v Afghánské islámské republice, při kterém dne 8. července 2014 zahynuli čtyři vojáci Armády České republiky a jejich kolega byl těžce zraněn. S účastí myslím na… více ►

Termíny pro podání přihlášek na přijímací zkoušky do programu YPP OSN v Praze

Sekretariát OSN v New Yorku upřesnil termíny pro podání přihlášek na přijímací zkoušky do programu YPP OSN, které se budou konat v Praze dne 4. prosince 2014. více ►

ČR spolupředkládá návrh rezoluce Rady bezpečnosti usilující o předložení situace v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu

Česká republika společně s dalšími 57 státy vyzývá Radu bezpečnosti k přijetí návrhu rezoluce, která předkládá situaci v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu. více ►

V ČR se budou konat přijímací zkoušky do programu OSN YPP

Ná žádost ČR se Česká republika stala autorizovaným místem pro konání přijímacích zkoušek do programu OSN YPP pro české občany dne 4.12.2014. více ►

ČR spolupředložila návrh rezoluce k reformě bezpečnostního sektoru

Stálá představitelka ČR při OSN E. Hrdá vystoupila dne 28.4.2014 v otevřené debatě RB OSN k reformě bezpečnostního sektoru. Na tomto zasedání přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2151(2014), kterou Česká republika spolupředkládala. více ►

ČR se zúčastnila běhu míru týmů členských zemí OSN v New Yorku

Dne 10. dubna 2014 se ČR zúčastnila v New Yorku běhu míru (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run) týmů členských států v OSN, kde byl současně vytvořen rekord v přednesení jedné básně v největším počtu národních jazyků pro zápis do Guinnessovy… více ►

Generální tajemník OSN na návštěvě ČR

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek se dne 3. dubna 2014 v Černínském paláci setkal s generálním tajemníkem Organizace spojených národů Ban Ki-moonem. více ►

Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci na podporu územní celistvosti Ukrajiny

Dne 27. března 2014 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci A/RES/68/262, kterou potvrdilo územní celistvost Ukrajiny a prohlásilo referendum konané na Krymu dne 16. 3. t.r. za neplatné. více ►

Pozvánka na semináře "Jak nastartovat kariéru v OSN" konané v Praze a v Brně

Ve dnech 7.-9.4.2014 se uskuteční v Praze a v Brně několik náborových seminářů za účasti pracovníků personálního útvaru OSN v New Yorku, UNDP a UN Volunteers pro zájemce o zaměstnání v Sekretariátu OSN a pro zájemce o dobrovolnou činnost v OSN. více ►

ČR spolupředložila návrh rezoluce RB OSN k územní celistvosti Ukrajiny

Dne 15. března 2014 se Česká republika zařadila do skupiny 42 spolupředkladatelů návrhu rezoluce Rady bezpečnosti OSN k územní celistvosti Ukrajiny. Po šesti mimořádných zasedáních Rady bezpečnosti k situaci na Ukrajině, uskutečněných v… více ►

Seminář "Vliv násilí na ženách na pracovní trh"

Dne 13.3.2014 uspořádala Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku ve spolupráci se Stálou misí Slovenské republiky při OSN a s norskou nevládní organizací Alternative to Violence panelovou debatu na téma "Vliv násilí na ženách na pracovní… více ►

Konference „Síla spolupráce: Ženy a globální leadership“

Stálá mise ČR při OSN ve spolupráci s Impact Leadership 21 uspořádala v OSN půldenní konferenci na téma „Síla spolupráce: Ženy a globální leadership“. (26.2.2014) více ►

Stálá představitelka ČR při OSN podpořila snahy OSN o předcházení genocidám ve světě

Dne 15. ledna 2014 uspořádala v OSN Stálá mise Rwandy ve spolupráci s Globálním centrem pro odpovědnost chránit akci s názvem Genocida - zločin, kterému je možno předejít. více ►

ČR poskytne dobrovolný humanitární příspěvek pro CERF ve výši 2,34 mil Kč

Dne 13. 12. 2013 se ČR v OSN zúčastnila dárcovské konference na vysoké úrovni pro Ústřední fond OSN pro poskytování naléhavé humanitární pomoci (Central Emergency Response Fund, neboli CERF). Na konferenci jménem ČR vystoupil zástupce Stálé… více ►

Stálá mise ČR při OSN v New Yorku uspořádala panelovou diskusi k rovným příležitostem v politickém životě

Dne 12. prosince 2013 uspořádala Stálá mise ČR při OSN panelovou diskusi k rovným příležitostem v politickém životě (Equal Political Participation). Diskuse navázala na schválení rezoluce ČR k výše uvedenému tématu v září 2013 během zasedání… více ►

Pozvánka na panelovou diskusi na téma rovné politické participace

Stálá mise ČR při OSN, ve spolupráci s Úřadem Vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Rozvojovým fondem OSN, Evropskou službou vnější akce a Carter Centre, pořádá v sídle OSN v New Yorku panelovou diskusi na téma rovné účasti na politickém životě… více ►

Česká republika podepsala Smlouvu o obchodu se zbraněmi

Dne 3.6.2013 podepsala v New Yorku během slavnostního ceremoniálu Stálá představitelka České republiky při OSN Edita Hrdá jménem České republiky Smlouvou o obchodu se zbraněmi. více ►