Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika podepsala Smlouvu o obchodu se zbraněmi

Dne 3.6.2013 podepsala v New Yorku během slavnostního ceremoniálu Stálá představitelka České republiky při OSN Edita Hrdá jménem České republiky Smlouvou o obchodu se zbraněmi.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili náměstkyně Generálního tajemníka OSN pro právní záležitosti Patricia O´Brien, Vysoká představitelka pro odzbrojení Angela Kane, řada ministrů zahraničních věcí, velvyslanců a dalších hostů především z řad nevládních organizací. Smlouvu podepsalo celkem 67 zemí, včetně 25 členských států EU. Česká republika společně s 98 členskými státy OSN spolupředložila návrh rezoluce o Smlouvě k rozhodnutí Valnému shromáždění OSN, které ji přijalo hlasováním dne 2.4.2013. Pro přijetí hlasovalo 154 zemí.

Z pohledu českých exportérů se jedná o jisté narovnání obchodních podmínek v celosvětovém měřítku, neboť Smlouva nastavuje základní pravidla pro exportéry ale i importéry, která budou muset při obchodu se zbraněmi dodržovat v případě k jejímu přistoupení a plnění. Český export zbraní se řídí platnou národní legislativou a normami Evropské unie. Oproti tomu v  řadě zemí je národní legislativa nedostatečná nebo zcela schází. Toto by mělo být napraveno přistoupením ke Smlouvě a zavedením odpovídající legislativy na národní úrovni z ní vycházející.

Účelem Smlouvy je: stanovit nejvyšší možné společné mezinárodní standardy pro regulaci nebo zlepšení regulace mezinárodního obchodu s konvečními zbraněmi; předcházení a vymýcení nedovoleného obchodu s konvečními zbraněmi a zbránění jejich zneužití; přispění ke snižování lidského utrpení a přispění k zajištění mezinárodního a regionálního míru, bezpečnosti a stability. Smlouva se vztahuje na všechny konvenční zbraně uvedené v Registru OSN konvečních zbraní (bojové tanky, obrněná bojová vozidla, dělostřelecké systémy velkého kalibru, bojová letadla, útočné vrtulníky, válečné lodě, rakety a odpalovací zařízení) a na ruční a lehké zbraně. Každá smluvní strana může na národní úrovni zavést kontrolní systém a regulaci exportu střeliva a munice; částí a součástí, z kterých je možné složit konvenční zbraně. Pro vstup Smlouvy v platnost je potřeba alespoň 50 ratifikací členskými zeměmi OSN.

 

ATT podpis cz

Velvyslankyně ČR při OSN Edita HRDÁ při podpisu smlouvy