Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg podepsal Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě

(Archivní článek, platnost skončena 19.10.2010.)

Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě podepsal pan ministr dne 23. září 2008 v rámci tzv. Slavnosti mezinárodních smluv, jejímž cílem je rozšíření okruhu smluvních stran významných mezinárodních smluv, resp. posílení role mezinárodního práva. Česká republika dále téhož dne u generálního tajemníka OSN uložila ratifikační listinu k Opčnímu protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu, a stala se tak jeho smluvním státem.

Dne 23. září 2008 uložila Česká republika u generálního tajemníka Organizace spojených národů v sídle OSN v New Yorku ratifikační listinu k Opčnímu protokolu, přijatého dne 8. prosince 2005 v New Yorku, k Úmluvě o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu, a stala se tak smluvním státem Opčního protokolu. Česká republika Opční protokol ratifikovala v rámci Slavnosti mezinárodních smluv (Treaty Event), jejímž prostřednictvím OSN usiluje o to, aby se rozšířil okruh smluvních stran významných mezinárodních smluv, a byla tak posílena role mezinárodního práva v mezinárodních vztazích. Při téže příležitosti podepsal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg téhož dne za Českou republiku s výhradou ratifikace Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě, přijatou dne 27. ledna 2006 v Ženevě.

Treaty Event
Pan ministr podepisuje Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě v doporovodu velvyslance Martina Palouše a právního poradce Stále mise Jana Kubišty

Úmluva o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu byla přijata v roce 1994 s úmyslem zajistit postih útoků spáchaných proti personálu OSN a přidruženému personálu při určitých operacích OSN. Hlavním účelem Opčního protokolu doplňujícího Úmluvu je rozšířit ochranu personálu OSN a přidruženého personálu na všechny ostatní operace OSN, na které se Úmluva nevztahuje. Takovýmito operacemi je poskytování humanitární, politické či rozvojové pomoci při budování míru a poskytování humanitární pomoci v naléhavých situacích. Vnitrostátní plnění závazků vyplývajících z Opčního protokolu je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními trestního zákona a trestního řádu. Česká republika uložila svou ratifikační listinu k Opčnímu protokolu jako 15. stát světového společenství. Opční protokol prozatím nevstoupil v platnost. Stane se tak až poté, co svůj souhlas s tím, že bude vázáno Opčním protokolem, vyjádří dvaadvacet států světového společenství.

Treaty Event

Česká republika se stala 31. signatářem Mezinárodní dohody o tropickém dřevě. Podpisem této dohody směřuje Česká republika k tomu, aby se poté, co dohodu ratifikuje, v budoucnu stala členem Mezinárodní organizace pro tropické dřevo. Tato organizace představuje účinný institucionální rámec pro konzultace a mezinárodní spolupráci v oblasti obchodu tropickým dřevem, s cílem přispět k udržitelnému rozvoji, ekologické rovnováze a zmírňování chudoby v producentských zemích. Účast ČR na činnosti Mezinárodní organizace pro tropické dřevo by tudíž současně byla i svého druhu demonstrací podpory rozvojovým zemím s ohledem na značný podíl sektoru tropického dřeva v ekonomice řady rozvojových zemí v Latinské Americe, Africe i Asii. Do budoucna by se tím vytvořil i případný prostor pro účast ČR na některých rozvojových a komerčních projektech v dané oblasti. Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě má v neposlední řadě též napomáhat zachování práv původních a místních společenství, která jsou závislá na tropických pralesích.