Velvyslanectví České republiky v Rakousku

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáže na velvyslanectví

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ ČESKÉ REPUBLIKY VE VÍDNI

 

Kdo?
Stáže se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol, pracovníci vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu MZV.

Jak?
Zájemci/-kyně o stáž musí předložit:

  1. Motivační dopis – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže, uvést znalost jazyka (dobrá znalost němčiny je podmínkou). Motivační dopis by měl být adresován vedoucímu Velvyslanectví ČR ve Vídni a napsán volnou formou.
  2. „Dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR” – v příloze“
  3. Životopis, případně i doporučení.

Uchazeč o stáž zašle na emailovou adresu vienna@embassy.mzv.cz životopis, motivační dopis a dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže. Po posouzení její vhodnosti a přínosu podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Podmínky?
Velvyslanectví ČR ve Vídni si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta /-ky.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje ZÚ Vídeň a ústředí MZV ČR), který trvá 1-2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno), odborný zájem, jazyková vybavenost (znalost německého jazyka je podmínkou výkonu stáže).

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Délka stáže: minimálně 1, ideálně 3 měsíce.

Termíny realizace stáží: leden až konec června, září až vánoční svátky.

Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné vyjádření ZÚ Vídeň shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

přílohy

dotazník ke stáži 20 KB DOC (Word dokument) 17.2.2014