Velvyslanectví České republiky v Rakousku

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Setkání při příležitosti udělení ceny Gratias Agit paní Ing. Baslerové

(Archivní článek, platnost skončena 30.11.2013.)

Velvyslanectví České republiky ve Vídni ve spolupráci s Českým centrem uspořádalo v pondělí 27. května 2013 v prostorách velvyslanectví setkání u příležitosti udělení ceny Gratias Agit za rok 2013 předsedkyni Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku paní Ing. Heleně Baslerové.

Setkání zahájili úvodním slovem JUDr. Ivana Červenková, Chargé d'affaires a. i. Velvyslanectví České republiky ve Vídni a Ing. Martin Krafl, ředitel Českého centra ve Vídni, kteří za přítomnosti cca 20 hostů poblahopřáli paní Ing. Heleně Baslerové k udělení ceny a poděkovali za její dlouholetou a obětavou činnost v české komunitě, v oblasti kultury a propagace České republiky v Rakousku.

V rámci pravidelného promítání českých filmů na velvyslanectví, které je organizováno ve spolupráci s Českým centrem Vídeň a Kulturním klubem Čechů a Slováků v Rakousku, byl následně uveden český film režiséra Petra Šíchy Školní výlet.

Paní Ing. Helena Baslerová je předsedkyní Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku a šéfredaktorkou a vydavatelkou měsíčníku Kulturní klub, který je v dnešní době největším tiskovým orgánem Čechů a Slováků v Rakousku. Zastává funkci prezidentky Českého kulturně historického centra, je členkou výboru Sokolské župy rakouské, výboru Sokolské jednoty III/XI, členkou Českého srdce, Akademického spolku, Rakousko-české společnosti, Klubu amerických dam aj. Iniciovala a rozšířila spolupráci s mnoha rakouskými a českými institucemi a spolky, např. Spolkovým kancléřstvím, českými a rakouskými ministerstvy, Rakouským kulturním institutem, Slovenským institutem, Českým centrem atd.  Zúčastňuje se sympozií a konferencí, pořádá přednášky, autorská čtení, výstavy a jednou měsíčně promítání českých filmů na Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Cenu Gratias Agit uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí pravidelně již od roku 1997. Mohou jí být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.