Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu

česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

informace o Litvě

Základní údaje o Litevské republice

Litva (litevsky Lietuva nebo Lietuvos Respublika) je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem (délka hranic 588 km) na severu, s Běloruskem (677 km) na jihovýchodě, s Polskem (104 km) a Kaliningradskou oblastí (273 km) na jihozápadě. Litva má 90,66 km písečného pobřeží. Litva je od roku 2004 členskou zemí NATO a Evropské unie.

(C) maps.google.com

Základní údaje

Rozloha: 65 303 čtverečních km

Počet obyvatel:  k 31.3.2011 - 3 235,2 tis. obyvatel (pokles o 2,7% oproti 31.3.2010). Za posledních 15 let je zaznamenáván úbytek obyvatel cca 20 000 ročně, v posledním roce (od 1.4.2010 do 31.3.2011) je to 89 300 obyvatel.        

Národnostní složení: 84,6% Litevci, 6,3% Poláci, 5,1% Rusové, 1,1% Bělorusové, 0,6% Ukrajinci, 0,1% další národnosti (Lotyši, Tataři…)

Náboženství: římskokatolické (75%), pravoslavné, evangelické

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: litevština, ruština, polština, angličtina

Administrativně správní členění: 60 administrativních celků (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv)

Hlavní město: Vilnius (548 835 obyvatel)

Další velká města: Kaunas (348 624), Klaipéda (182 752), Šiauliai (125 453), Panevéžys (111 959)

Peněžní jednotka a její členění: Litas (1 LTL = 100 centas, lze značit i Lt) fixní kurs 1 € = 3,4528 LTL.

Litva je parlamentní demokratickou republikou s jednokomorovým parlamentem (Seimas) a s prezidentem, voleným ve všelidovém hlasování na 5 let. Parlamentní volby kombinují poměrný a většinový systém. 70 poslanců se volí poměrným systémem z kandidátních listin politických stran v jednom vícemandátovém volebním obvodu zahrnujícím celou Litvu. Volba dalších 71 poslanců probíhá podle většinového systému v jednomandátových obvodech ve dvou kolech. Limit pro postup do Seimu je nejméně 5% hlasů pro politickou stranu, pro koalice je to 7%.

Prezident je volen v přímé volbě na 5 let, zvolen může být nejvýše na dvě období. Od vzniku Litvy v roce 1918 měla země celkem 9 prezidentů, z toho 5 od obnovení nezávislosti.

V prezidentských volbách 17.5.2009 zvítězila Dalia Grybauskaité, která kandidovala jako nezávislá. Při účasti 51,71% oprávněných voličů získala 69,08% hlasů a s rezervou splnila podmínky pro vítězství v 1. kole voleb. Jejím nástupcem v EP se stal tehdejší ministr financí A. Šemeta. Nově zvolená prezidentka byla inaugurována 12. července 2009. 

Další informace lze nalézt na www.president.lt.

Organizace soudnictví

Litva má čtyřstupňovou soustavu obecných soudů – jedná se o soudy okresní (Apylinkės teismas), krajské (Apygardos teismas), odvolací (Apeliacinis teismas) a Nejvyšší soud (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Vedle obecných soudů existuje dvoustupňová soustava správních soudů, sestávající z krajských správních soudů (Apygardų administraciniai teismai) a Nejvyššího správního soudu (Vyriausiasis administracinis teismas).

Ekonomika

Litva je průmyslový a zemědělský stát. V zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Chov prasat, skotu, koní a drůbeže. Produkce masa, mléka a rybích výrobků. Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina. Hlavní průmyslová odvětví zde jsou strojírenství,elektronika, radiolektronika, papírenský, chemický, potravinářský, textilní, dřevozpracující průmysl a průmysl stavebních hmot. Díky slabé surovinové základně ložiska rašeliny je produkce elektrické energie téměř výhradně závislá na jaderné energetice. Průmysl jesoustředěn zejména do větších měst jako jsou Vilnius, Kaunas, Klaipeda a Šiauliai.

Světoznámá je produkce jantaru. Ignalinská jaderná elektrárna, která se nachází 60 km severovýchodně od města Utena, produkovala až 80 % elektrické energie státu; Litva tím zaujímala přední místo v Evropě; od 1.1.2010 je v souladu s přístupovou dohodou k EU odstavena. Připravuje je její nahrazení moderní elektrárnou v tomtéž areálu.

Svátky

Přehled litevských státních svátků a dní pracovního klidu

  • 1. ledna - Nový rok
  • 16. února - Den nezávislosti Litvy (16.2.1918)
  • 11. března - Den obnovení nezávislosti (11.3.1990)
  • Pohyblivé Velikonoční pondělí
  • 1. května - Svátek práce
  • 24. června - Svatojánský den
  • 6. července - Den státnosti, věnovaný připomínce korunovace litevského krále Mindaugase v roce 1253
  • 15. srpna - Den národa, spojený s katolickým svátkem Nanebevzetí Panny Marie
  • 1. listopad - Den všech svatých
  • 25.-26. prosince - Vánoční svátky

Více o Litvě:

Externí odkazy: