Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu

Obchodní výměna mezi Litvou a ČR

Obchodní výměna mezi Litvou a ČR 

V loňském roce čeští vývozci prodali v Litvě zboží v hodnotě přesahující 11 mld. Kč, což je oproti roku 2011 nárůst o 43%. Letošní vývoj na mimořádně dynamickou obchodní bilanci zatím navazuje - za období leden až srpen bylo z ČR vyvezeno zboží za 7,5 mld. Kč (meziroční nárůst o 9%), z Litvy do ČR dovezeno v objemu 3 mld. Kč (meziroční nárůst o 30%). Pro Litvu je ČR z pohledu významu obchodní relace na 22. (vývoz), resp. 17. (dovoz) místě, zatímco pro ČR je Litva 29. největší exportní destinací, resp. 40. nejdůležitějším dovozním trhem. 

Bilance vzájemné obchodní výměny (v tis. Kč)
  Vývoz (z ČR) Dovoz (do ČR) Obrat Bilance
změna změna změna
2000 4 106 150 25% 764 877 44% 4 871 027 27% 3 341 273
2001 4 788 061 17% 753 772 -1% 5 541 833 14% 4 034 289
2002 4 896 596 2% 911 376 21% 5 807 972 5% 3 985 220
2003 5 980 072 22% 926 984 2% 6 907 056 19% 5 053 088
2004 5 952 067 0% 1 214 442 31% 7 166 509 4% 4 737 625
2005 5 835 427 -2% 1 304 578 7% 7 140 005 0% 4 530 849
2006 7 116 063 22% 2 156 898 65% 9 272 961 30% 4 959 165
2007 8 920 830 25% 2 886 728 34% 11 807 558 27% 6 034 102
2008 8 231 896 -8% 2 347 657 -19% 10 579 553 -10% 5 884 239
2009 5 101 689 -38% 1 974 012 -16% 7 075 701 -33% 3 127 677
2010 6 461 602 27% 2 269 387 15% 8 730 989 23% 4 192 215
2011 7 728 209 20% 2 874 891 27% 10 603 100 21% 4 853 318
2012 11 060 712 43% 3 605 537 25% 14 666 249 38% 7 455 175
2012/I-VIII 6 862 415 - 2 273 744 - 9 136 159 - 4 588 671
2013/I-VIII 7 497 783 9% 2 958 146 30% 10 455 929 14% 4 539 637

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní položky českého vývozu do Litvy jsou tradičně osobní motorová vozidla, léčiva, železniční kolejová vozidla, prací a čistící prostředky, polyetylén, stroje a zařízení pro průmysl, kotle, léčiva, broušené sklo, výpočetní technika, atd. Největšími vývozci do Litvy jsou firmy: Škoda Auto, Škoda Transportation, Eurovia CS, Zentiva, Glaverbel Czech, Chemopetrol Litvínov, Laufen CZ, OKZ Holding, Procter&Gamble, Barum Continental, Schwarzmüller Žebrák, Euromopos Olomouc, Jäkl, , Aerosol, Škoda JS a ZPA Smart Energy.