Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu

Zahraniční obchod Litvy

Dlouhodobě záporné saldo zahraničního obchodu, především z důvodu dovozu většiny energetických komodit a surovinových vstupů pro zpracovatelský průmysl, Litva v letech 2012 a 2013 vyrovnává silným exportem. Na dovozu se v roce 2013 ze čtvrtiny (24%) podílí ropné produkty, strojírenské zařízení (22%), potraviny a nápoje (13%), investiční celky (10%), zboží krátkodobé spotřeby (6%), osobní automobily (3,5%). Na vývozu se největší mírou podílí dodávky pro průmysl (25%), následují pohonné hmoty (15%), potraviny a nápoje (15%), motorové oleje (7%).

Zahraniční obchod Litvy v Q1 a Q2 2013 (v mil. Lt)
vývoz (země) objem (mil.Lt) podíl   dovoz (země) objem (mil.Lt) podíl
Rusko 7 940 16,06% Rusko 13 766 28,25%
Lotyšsko 3 871 7,83% Německo 4 276 8,77%
Německo 3 178 6,43% Polsko 4 131 8,48%
Estonsko 3 128 6,33% Lotyšsko 2 514 5,16%
Polsko 2 843 5,75% Nizozemsko 2 408 4,94%
Spojené království 2 533 5,12% Itálie 1 548 3,18%
Bělorusko 2 020 4,09% Belgie 1 450 2,98%
Nizozemsko 1 878 3,80% Estonsko 1 408 2,89%
Švédsko 1 367 2,77% Švédsko 1 279 2,62%
Spojené státy 1 277 2,58% Bělorusko 1 160 2,38%
Ukrajina 1 115 2,26% Francie 1 148 2,35%
Francie 1 102 2,23% Čína 948 1,94%
Dánsko 891 1,80% Spojené království 919 1,89%
Norsko 877 1,77% Finsko 792 1,63%
Itálie 656 1,33% Dánsko 779 1,60%
Kazachstán 636 1,29% Španělsko 659 1,35%
Finsko 575 1,16% ČR 601 1,23%
Belgie 531 1,07% Spojené státy 469 0,96%
Irán 469 0,95% Ukrajina 412 0,84%
Alžírsko 313 0,63% Rakousko 355 0,73%
Španělsko 296 0,60% Maďarsko 305 0,63%
ČR 292 0,59% Slovensko 200 0,41%
Turecko 205 0,42% Turecko 194 0,40%
Irsko 186 0,38% Norsko 161 0,33%
Celkem 49425 100,00%   48 735 100,00%