Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zprávy a události v roce 2010

Dne 25.2.2010 se na velvyslanectví ČR ve Vilniusu uskutečnila prezentace věnovaná aktivitám českého provinčního rekonstrukčního týmu v afghánské provincii Lógar. Součástí prezentace byla premiéra nového dokumentárního filmu o činnosti PRT a výstava fotografií dokumentující za využití informačních panelů působení vojenské a civilní části mise. Samotnou prezentaci aktivit PRT provedla bývalá členka civilní části mise K. Štěpánková, která také v následné diskusi zodpověděla četné dotazy ze strany litevských hostů a diplomatického sboru. Účast významných představitelů ministerstev zahraničních věcí a obrany, jakož i armády, potvrdila dlouhodobý zájem litevské strany o toto téma, resp. o výměnu zkušeností z působení PRT obou zemí v Afghánistánu.

Dne 1.3.2010 se uskutečnil v prostorách Vilniuské divadelní a hudební akademie koncert prof. G. Lukšaité-Mrázkové. Na téměř dvouhodinovém koncertě zazněla za účasti delegace českých poslanců klasická hudba pro cembalo.

Dne 5.3.2010 se konala ve Žvérynském gymnáziu ve Vilniusu závěrečná akce poznávací literární soutěže o ČR pro žáky 5. tříd litevských škol. Vítězná třída se při této příležitosti setkala s velvyslancem R. Pechem. Žáci rádi ukázali, co se dozvěděli o České republice, přichystali pro hosty a své učitele obrázkové hádanky „Praha - Vilnius“, vyhledali a připravili recepty českých a litevských specialit a zahráli dvě krátké scénky z knížky Veselé pohádky z rukávu od O. Syrovátky. V druhé části akce odpovídaly děti na otázky o českých pohádkách a knížkách pro děti, o českých animovaných filmech a paralelách mezi českými a litevskými pohádkami. Aby si děti mohly přečíst více českých pohádek v litevštině, předal velvyslanec R. Pech třídní učitelce jako cenu soutěže několik publikací nového vydání českých pohádek v litevštině a encyklopedii pro školáky, včetně suvenýrů pro všechny žáky zmíněné třídy. Velvyslanec poděkoval dětem za jejich zájem o ČR a pozval je na návštěvu velvyslanectví.

Ve dnech 18.3.-2.4.2010 se konal ve Vilniusu již 15. ročník filmového festivalu „Kino pavasaris“ (Filmové jaro). V rámci festivalu byl promítnut film režiséra M. Najbrta „Protektor“, který byl organizátory zařazen do soutěžního programu „Nová Evropa - nová jména“. Mezinárodní porota festivalu pod vedením zástupce berlínského filmového festivalu pro východní a střední Evropu N. Nikitina rozhodla, že nejlepším filmem soutěžního programu je film bulharského režiséra K. Kaleva „Východní hry“. Český film získal speciální cenu za výtvarné ztvárnění a speciální cenu za nejlepší herecký výkon si odvezl V. Ivanov za roli ve filmu rumunského režiséra C. Porumboiu „Policie, přídavné jméno“. Cena - soška festivalu „Kino pavasaris“ a diplom - určena pro tvůrčí skupinu českého filmu"Protektor“ byla dne 2.4.2010 slavnostně předána zástupci velvyslanectví.

Dne 22.4.2010 se zastupitelský úřad připojil k již tradiční akci „Open European House“, pořádané každoročně ve spolupráci MZV LT s delegací EU v Litvě. V rámci tohoto dne otevřených dveří získávají litevští občané možnost seznámit se blíže s prací jak litevských státních institucí, tak zastupitelských úřadů členských zemí EU. ZÚ Vilnius i v tomto roce připravil tématickou prezentaci věnovanou historii a současnosti česko-litevských vztahů a nabídl návštěvníkům informační materiály a drobné dárkové předměty.

Dne 11.5.2010 se na ZÚ Vilnius uskutečnila prezentace knihy dr. D. Bukelevičiuté „Dynamika bilaterálních vztahů Litvy a Československa v letech 1918-1939“. Knihu vydalo v roce 2010 nakladatelství Vilniuské univerzity. Slavnostního uvedení knihy se zúčastnili představitelé Ministerstva zahraničních věcí, Úřadu litevské prezidentky, Ministerstva školství a vědy, představitelé akademické obce, knihoven a další početní hosté. Autorka knihy pak především poděkovala Litevskému státnímu archivu a Archivu MZV ČR za umožnění studia příslušných dokumentů týkajících se meziválečných bilaterálních vztahů Litvy a Československa.

Ve dnech 16.-30.5.2010 se v Litvě uskutečnil 46. ročník již tradičního mezinárodního festivalu „Básnické jaro 2010“.Akcí festivalu se ve dnech 26.-30.5.2010 zúčastnil také český básník, esejista, překladatel, literární a divadelní kritik J. Mlejnek. Dne 26.5.2010 se na velvyslanectví konala autorská čtení J. Mlejnka, na která byli pozváni milovníci české poezie a prózy, zástupci tisku a nakladatelství, které se specializují na vydávání zahraniční literatury. Stejného dne básník ještě recitoval svou tvorbu na večeru poezie „Kaštany začínají kvést“ konaném ve vilniuské čtvrti Užupis. Ve dnech 28.-29.5.2010 pak seznámil se svou tvorbou milovníky poezie v dalších regionech a městech Litvy, konkrétně v okrese Klajpeda a Taurage.

Dne 8.6.2010 proběhlove veřejné knihovně města Elektrénai zahájení výstavy „Česká nej…“. Primátor města Elektrénai A. Vyšniauskas vyslovil při této příležitosti potěšení, že velvyslanectví ČR nesoustřeďuje své aktivity pouze ve Vilniusu.

Dne 24.8.2010 se uskutečnil ve vilniuském kostele Sv. Kazimíra koncert varhanní hudby uspořádaný ZÚ Vilnius ve spolupráci s organizátory tradičního mezinárodního festivalu „Kristupo vasaros festivalis“. V provedení českých varhaníků P. Kohouta a K. Málkové zazněly na koncertu skladby J. S. Bacha a B. A. Wiedermanna. Kromě toho měli posluchači mimořádnou příležitost uslyšet varhanní skladby G. Merkela aranžované pro čtyři ruce. Varhanní hudba má v Litvě své tradice a těší se velkému zájmu posluchačů. I tentokrát byl jeden z největších vilniuských kostelů kompletně zaplněn zástupci hudebních kruhů, různých státních institucí, diplomatického sboru a široké veřejnosti.

Dne 21.9.2010 proběhlo ve veřejné knihovně města Zarasai zahájení výstavy „Česká nej…“. Výstavu zahájila ředitelka knihovny N. Šiukštuliené, která stručně uvedla výstavu a poděkovala za možnost seznámit tímto způsobem návštěvníky se zajímavými fakty o České republice. V průběhu července a srpna byla výstava ke shlédnutí rovněž ve městě Trakai.

Dne 22.9.2010 proběhlo v prostorách českého velvyslanectví ve Vilniusu slavnostní předání ocenění laureátům Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010 z Litvy.Děti z Gargždaiského gymnázia Vaivorykšté, Trakaiské umělecké školy, Litevského vzdělávacího centra pro nevidomé a slabozraké, základní školy I. stupně z Lentvaris, umělecké školy z Vievis, Vilniuské umělecké školy pro děti a mládež a Viekšniaiské školky převzaly medaile a diplomy. V letošním roce se mimořádného ocenění dostalo žákyni Trakaiské umělecké školy S. Tamošaityté, která se zúčastnila předání ocenění přímo v Lidicích. Spolu se svojí učitelkou R. Mečkovskiené připravila proto pro ostatní laureáty fotoreportáž a vyprávění o návštěvě v Lidicích, v Praze a o dalších zajímavostech České republiky.

Dne 26.9.2010 se konaly ve Vilniusu slavnosti Evropského dne jazyků. Velkolepá akce pro širokou veřejnost byla uspořádána Jazykovým střediskem státních institucí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Fondem pro podporu výměn ve školství při Ministerstvu školství a vědy, zastoupením EK v Litvě, 18 velvyslanectvími a instituty kultury sídlícími ve Vilniusu. Velvyslanectví České republiky mělo na Evropském dni jazykůstánek, který byl vybaven nejenom propagačními materiály o ČR a jednotlivých regionech (nabízel ke shlédnutí malou výstavu učebnic českého jazyka, slovníků, CD se základním kurzem češtiny pro turisty a českých knížek pro nejmladší školáčky), ale poskytl také mimořádnou příležitost ochutnat tradiční české výrobky (jako např. karlovarské oplatky). Na tzv. koncertě jazyků, který byl součástí slavností, byl pak český jazyk reprezentován dětským pěveckým souborem Vilniuského oddělení odborové organizace učitelů Litvy.

Ve dnech 21.9.-28.10.2010 se v Rokiškis uskutečnil již 11. ročník mezinárodní festivalu varhanní hudby věnovanému českému hudebníkovi, pedagogovi a varhaníkovi R. Liehmannovi, který zde žil a pracoval. Skutečně českým dnem se na festivalu stal 10. říjen, kdy v rokiškiském kostele zazněly skladby v provedení českého varhaníka M. Matysky. Zahrál jak díla světově známých skladatelů (J. S. Bacha, G. F. Händela, D. Zapoliho, J. B. Lullyho, H. von Bengena, J. Stanleyho), tak i vlastní skladby pro varhany Toccata Bretagne, Modlitba svatého Patrikaa improvizaci Anno, svatá. Varhaník M. Matyska hrál v Rokiškis již podruhé a byl velmi srdečně přivítán posluchači, mezi kterými byl také velvyslanec R. Pech a primátor Rokiškis A. Blažys. Po koncertě byly předány ceny vítězům znalostní soutěže o životě, činnosti a díle R. Liehmanna a uctěna jeho památka položením kytic na jeho hrob. Festival byl zakončen dne 28.10.2010 varhanním koncertem ke státnímu svátku České republiky v provedení jednoho z nejlepších litevských varhaníků G. Kviklyse.

Ve dnech 21.-30.10.2010 se ve Vilniusu uskutečnil tradiční festival lidskoprávních dokumentárních filmů „Ad Hoc: Inconvenient Films“, který pravidelně organizuje Litevské centrum lidských práv. V letošním roce prezentoval v rámci tohoto filmového festivalu za finanční podpory velvyslanectví svůj dokument „Nevítaní“ také český režisér T. Škrdlant. Ve dnech 28.10.-30.10.2010 byl jeho dokumentární film promítnut celkem třikrát vždy s následnou diskusí s diváky, během níž režisér zodpovídal otázky týkající se jeho vzniku, sděloval podrobnosti z natáčení a popisoval svůj vztah k hrdinům filmu - k lidem odmítnutým rodinou a společností z důvodu jejich handicapu. Film se těšil velkému zájmu především mládeže a stal se druhým divácky nejúspěšnějším filmem festivalu.

Dne 25.10.2010 se uskutečnilo v Centru tolerance Státního vilniuského židovského muzea Gaona zahájení Měsíce československých filmů na téma holocaustu. Slavnostního zahájení akce se zúčastnil ředitel muzea M. Zingeris, velvyslanec R. Pech, představitelé různých litevských institucí, diplomatického sboru a veřejnosti. Organizací měsíce československých filmů věnovanému tomuto tématu chtěl zastupitelský úřad připomenout tragické osudy obětí holocaustu a těch, kterým se podařilo jeho hrůzy přežít, a to i v kontextu stále neuzavřených místních debat o odpovědnosti za holocaust židů v Litvě. V průběhu pěti týdnů tak byly zájemcům nabídnuty filmy reprezentující československou kinematografii 40., 50., 60. a 80. let minulého století („Daleká cesta“ od A. Radoka, „Romeo, Julie a tma“ od J. Weisse, „Obchod na Korze“ od J. Kadára a E. Klose „Spalovač mrtvol“ od J. Herze a „Smrt krásných srnců“ od K. Kachyni), které díky chronologickému řazení poukázaly nejen na vývoj uměleckého zpracování problematiky v dané době, ale i na míru politické cenzury ve filmovém umění za totalitního režimu.

Dne 16.11.2010 v předvečer státního svátku ČR se na zastupitelském úřadě uskutečnila projekce dokumentárního filmu „Moc bezmocných“, jejímž cílem bylo připomenout československý boj za svobodu a demokracii spojený s tímto výročím. S ohledem na dané téma a prioritní zaměření české zahraniční politiky na oblast podpory demokracie a lidských práv ve světě se zastupitelský úřad rozhodl film prezentovat cíleně publiku složenému s představitelů běloruské občanské společnosti a mezinárodních donorů podílejících se na realizaci lidskoprávních projektů v Bělorusku. Velvyslanectví při této příležitosti využilo konání koordinační schůzky zaměřené na oblast běloruských médií ve Vilniusu a pozvalo její účastníky ke shlédnutí uvedeného dokumentu s tím, že současně přizvalo i další zainteresované hosty zejména z běloruské exilové Evropské humanitní univerzity a Běloruského domu lidských práv působící v hlavním městě Litvy. Pozitivní hodnocení ze strany pozvaných hostů se stalo pro zastupitelský úřad potvrzením, že svůj záměr naplnil a přispěl tak k dalšímu zviditelnění aktivit ČR na tomto poli.

Dne 18.11.2010 proběhlo v gymnáziu „Saulés“ ve městě Biržai zahájení výstavy „Česká nej…“ Výstavu zahájil ředitel gymnázia D. Korsakas. Velvyslanec R. Pech ve svém vystoupení zdůraznil poznávací charakter výstavy a poděkoval řediteli školy za výborný nápad s paralelní prezentací exponátů na chodbách školy a jejich projekcí na plátno během setkání velvyslance se studenty. V rámci doprovodného programu jednal velvyslanec s primátorem Biržai R. Ramonasem, který projevil velký zájem o případnou spolupráci s partnerskými českými subjekty, zejména v rámci projektů EU. Vyslovil se pro intenzivnější kontakty svého regionu s ČR. Město se již může pochlubit příklady úspěšné spolupráce s ČR. Ve městě sídlí pivovar UAB „Ponoras“, který na základě smlouvy a licence poskytnuté českou stranou vaří české pivo značky „Chodovar“. Zahájení výstavy a návštěva velvyslance v Biržai se těšila velkému zájmu regionálních medií.

V prosinci se zastupitelský úřad zapojil do oslav adventu hned několika akcemi. Dne 3.12.2010 zorganizoval pro děti z polské menšinové školky „Klíček“ mikulášskou nadílku, dne 4.12.2010 se pak zúčastnil tradičního charitativního vánočního bazaru pořádaného vilniuskou mezinárodní ženskou asociací a dne 16.12.2010 uspořádal pro děti z 2. vilniuského dětského domova oslavu „Českých vánoc“ s prezentací českých zvyků, tradic a koled za pomoci českých vysokoškolských studentů.