Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Všeobecné informace

7. červen  je v Polsku státní svátek Božího Těla  (v roce 2012  připadá nad čtvrtek) -  obchodní centra, supermarkety a většina ochodů mají zavřeno s výjimkou benzínových stanic.

 Cestovní doklady – při cestování do Polska se občané EU prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Od 26. 06. 2012 bude muset mít každý občan České republiky (včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (platný občanský průkaz nebo cestovní pas).

 Bezpečnost - v místech s vyšší koncentrací lidí a v hromadných dopravních prostředcích upozorňujeme na riziko krádeží peněz, dokladů a cenností. Dále upozorňujeme na nebezpečí vloupání do osobních vozidel. Je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti, zejména při jízdě v nočních hodinách. Doporučujeme parkovat na střežených parkovištích, jakož i nezastavovat, zejména v noci, na odlehlých parkovištích. Stejně tak je nutno důsledně dbát na zamykání vozidla a to i v místech jako je benzínová stanice.

V případě krádeže je nutné událost nahlásit neprodleně na nejbližší policejní stanici nebo zavolat policii k místu události. Policie sepíše protokol. O  doklad o nahlášení krádeže je nutné policii požádat (policie  doklad nevydává automaticky).

Pokud budou odcizeny rovněž osobní doklady, policie PL by měla vystavit držiteli časově omezené potvrzení o jejich odcizení.

V případě ztráty dokladů – kontaktujte  telefonicky nebo osobně konzulární oddělení ČR v Polsku (kontakt viz níže).

Pokuty - řidič, který nemá stálý pobyt v Polsku, musí zaplatit pokutu v hotovosti na místě. Pokud řidič nemá finanční prostředky nebo nebude s vyměřenou pokutou souhlasit, může být zadržen v cele do doby zahájení zkráceného soudního řízení. Policie má možnost odstoupit od zadržení do doby zaplacení pokuty nebo zahájení zkráceného  soudního řízení, ale v takovém případě má právo zadržet cestovní  nebo jiný doklad umožňující překročení hranice.

Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada).

Alkohol - v Polsku je řidičům vozidla povolen maximální obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile. V případě překročení tohoto limitu policie může zadržet občana až do doby 48 hod. a  řidičský průkaz zadrží až do doby rozhodnutí soudu (může trvat několik měsíců). Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l a to znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile.

Do Polska je zakázáno přivážet a vyvážet jakékoliv množství drog a psychotropních látek.

 Zvířata – psi, kočky a fretky. Pokud jsou tato zvířata dovezena do Polska z jiných zemí EU musí mít: identifikační mikročip nebo tetování, platné očkování proti vzteklině a cestovní pas zvířete.

Zbraně -  do Polska je dovoleno přivézt a držet zbraň pouze v případě, kdy držitel zbraně

-   má povolení vystavené konzulem Polské republiky v ČR, které je platné 30 dnů ode dne dovozu zbraně na území Polska.

-  má Evropský zbrojní pas se záznamem konzula Polské republiky v ČR.

V ostatních případech platí zákaz dovozu zbraní do Polska. Podle polského zákona o zbraních a střelivu čl. 4.1 (Dz.U.2004.52.525 s pozdějšími změnami) za zbraně jsou považovány: střelné, lovecké, sportovní, signální, poplašné zbraně, plynové pistole, obušky vyrobené ze dřeva nebo z jiného tvrdého materiálu, hole imitující bejsbolové pálky, kuše, elektrické paralyzéry a spreje, aj.  

 Ministerstvo zdravotnictví PL poinformovalo, že na území PL se nevyskytují žádné epidemie nakažlivých nemocí. Standardně však doporučuje očkování, která jsou obvyklá v souvislosti s  účastí na největších masových akcích ve světě.