Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Euroterminál ve Slawkowě

Od roku 1979 je v Polsku v provozu širokorozchodná trať, spojující Ukrajinu (přechod Hrubieszów) s Katowickou průmyslovou aglomerací, končící ve stanici Slawkow. Používá se od té doby zejména pro přepravu ruské železné rudy do hutních podniků aglomerace, největším zákazníkem jsou hutě společnosti Arcelor Mittal v Dabrowe Gornicze.

V rámci restrukturalizace polské železnice v r. 2001 byla vytvořena společnost PKP LHS S.A., (v majetku státu, patřící do holdingu PKP) která je správcem této železniční cesty, ale zároveň plní i funkci dopravce.[1]

V cílové stanici od roku 2006 se buduje velký EUROTERMINAL SLAWKOW[2], logistické centrum, které zajišťuje překládku zboží z železniční sítě PKP a z kamionů na tuto širokorozchodnou trať. Výstavba terminálu se uskutečňuje částečně i z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s cílem změnit terminál v moderní logistické centrum intermodální dopravy (včetně proclení zásilek opouštějících území EU) a vybavené nejmodernějším řídícím systémem [3]. Celková hodnota již zrealizované investice činí více než 100 mil. PLN.

Majitelem a provozovatelem centra (Euroterminal Slawkow, Sp. z o.o.) byla dosud Centrala Zopatrzenia Hutnictwa S.A. (CZH), kontrolovaná státem prostřednictvím Agentury rozvoje průmyslu (ARP), která měla dosud 100% podíl v Euroterminalu.

29. listopadu 2010 byla podepsána smlouva o vstupu dalších státních subjektů do této firmy. Akcionáři vedle CZH (81 %) se staly PKP Cargo S.A. a výše zmíněná PKP LHS S.A., každá s podílem cca 9,5% z celkového základního kapitálu 184 mil. PLN.

Struktura přepravy zboží po širokorozchodné železnici PKP LHS 2000-2010

slawkow

Důležitost, kterou polská vláda přikládá rozvoji tohoto terminálu a významu přeprav západo-východním koridorem, byla podtržena účastí oficiálních hostů při podpisu této dohody a na souběžné konferenci: zúčastnili se jich ministr infrastruktury Cezary Grabarczyk, ministryně regionálního rozvoje Elzbieta Bieńkowska, náměstek ministra státního majetku Adam Leszkiewicz, předseda představenstva Agentury rozvoje průmyslu Wojciech Dabrowski, bývalý maršálek Slezského vojvodství Boguslaw Śmigielski a dnes již též bývalý generální ředitel PKP S.A. Andrzej Wach.

Zatímco ještě v r. 2000 se po železnici LHS přepravovala téměř výhradně železná ruda ve směru do Polska, v současnosti kromě celkového růstu objemu přeprav o téměř 100% se podstatně zvýšil i podíl přeprav dalšího, ve velké míře i kusového a kontejnerovaného zboží. Podíl přepravy železné rudy se snížil na cca 60%. V krizové době r. 2008-2009 na rozdíl od přepravy železné rudy přeprava ostatního zboží zaznamenala nepřetržitý růst.

V současnosti celkový objem přeprav (a překládky ve Slawkowě) dosahuje 8,5 mil. t ročně a terminál  je již dnes schopen přeložit 200 tis. kontejnerových jednotek TEU ročně (pro srovnání: kontejnerová nakládka a vykládka v přístavu Gdaňsk-Gdynia se pohybuje v roční výši 900 tis. TEU). Dokončení terminálu si vyžádá ještě investičních výdajů v objemu cca 50 mil. PLN a po dokončení všech stavebních prací, dovybavení systémem automatizovaného řízení a dalších organizačních záležitostí kapacita terminálu dosáhne 500 tis. TEU ročně.

Závěr:

EUROTERMINÁL ve Slawkowě je již dnes důležitým střediskem překládky nejen polského, ale i zahraničního zboží (zejména Německo a Švýcarsko) ve směru na východ, nejen na Ukrajinu a do Ruska, ale dále přes Transsibiřskou magistrálu do regionů Dálného východu (Korea, Japonsko) a Střední Asie (Afgánistan, Kazachstan).

Rychlost překládky, příznivé přepravní tarify[4] a zejména geografická dostupnost EUROTERMINÁLU (70 km od žst. Bohumín) by měla oslovit většinu českých přepravců, kteří do (a z) uvedených regionů přepravují své zboží přes Čiernou/Čop nebo klasickou námořní cestou kolem Indie.[3]Na internetu je prezentace Euroterminálu Slawkow, která se uskutečnila v Praze v r. 2008 na 17. plenárním zasedání organizace CCTT (Koordinační rada transsibiřské přepravy – Coordination Council of Transsiberian Transport): http://www.transsibcouncil.com/presentations/17_MEETING/CZH_Euroterminal_Slawkow.pdf

[4]Zájemci se mohou seznámit i s přepravními tarify PKP LHS na http://www.lhs.com.pl/download/taryfa_towarowa_2011.pdf