Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Polský systém pobídek pro investory

Polsko je jednou z hlavních destinačních zemí pro zahraniční investice v Evropě. Počet nových investičních projektů neustále roste, zejména v sektorech automobilovém, elektronickém a chemickém, jakož i ve výzkumu a vývoji. Hodnota PZI v Polsku v druhé polovině první dekády se vyznačovala silným přílivem kapitálu – kolem 10 mld. Euro ročně (v roce 2007 dokonce 17 mld. €). Po celosvětové finanční krizi příliv kapitálu poněkud poklesl – předběžná data k r. 2010 hovoří o 5,3 mld. €, i tak je to několikanásobně více než v Česku.

Organizačně se podporou investorů zabývá Polská agentura pro informace a podporu zahraničních investic (PAIiZ), v jejím čele od r. 2009 stojí pan Slawomir Majman[1]. Jde o obdobu našeho Czechinvestu (a částečně CzechTrade). Agentura nabízí zahraničním investorům rychlý přístup k informacím ekonomického, obchodního a právního charakteru, pomoc při vyhledávání místa vhodného pro investování, při vyřizování všech nezbytných administrativních a právních procedur pro zřízení firmy, podporu při získávání investičních pobídek a radu v každé fázi investičního procesu.

Stát nabízí investorům (nejen zahraničním) širokou škálu investičních pobídek. Systém pobídek se dá rozdělit do tří oblastí.

A. NOSNÉ SEKTORY POLSKĚHO HOSPODÁŘSTVÍ

V prvé řadě vláda určila nosné sektory s vysokou přidanou hodnotou a které nabízejí nejvyšší růstový potenciál. Jsou to:

-        sektor služeb, zaměřený na zahraničí (finanční služby, call centra, sdílené služby, IT)

-        elektronika

-        automobilový průmysl

-        biotechnologie

-        výzkum a vývoj

-        letectví

Investoři v těchto sektorech, kteří realizují nové investice mohou obdržet státní podporu v rámci tzv. Systému podpory investic prioritního významu pro polské hospodářství – nařízení přijetého polskou vládou 23.9.2008. Jeho hlavním cílem je růst inovativnosti ekonomiky a rozvoj polského hospodářství prostřednictvím moderních technologických investic a vytvářením pracovních míst s vysokou produktivitou práce. Udílená veřejná podpora je v souladu se zásadami regionální veřejné podpory v Evropské unii, každý konkrétní případ (s výjimkami veřejné podpory udílené investorům v rámci speciálních ekonomických zón) však podléhá notifikaci EK.

V rámci tohoto Systému se veřejná podpora novým investicím udílí ve dvou směrech:

a) podpora určená ke krytí nákladů spojených s tvorbou nových pracovních míst. Tato podpora při splnění podmínek může činit od 3200 – 18700 PLN za jedno nově vytvořené pracovní místo.

b) podpora určená ke krytí oprávněných nákladů (eligible costs) nové investice. Může dosáhnout až maximální výše 10% těchto nákladů.

Podrobnosti viz http://www.paiz.gov.pl/index/?id=7c4121d27bf970f00f1dfdcee8f43a5d

B. SPECIÁLNÍ EKONOMICKÉ ZÓNY

Na základě zákona o speciálních ekonomických zónách (zákon z 20.10.1994 – Dz. U. 1994, Nr. 123, poz. 600) bylo v Polsku vytvořeno 14 speciálních ekonomických zón (SSE), v jejich rámci jsou definovány výhodnější podmínky pro ekonomické aktivity než na zbytku území, bez ohledu na sektor podnikání. SSE jsou vyčleněná území pro podnikání, většinou plně vybavená infrastrukturou nutnou pro zahájení podnikatelské činnosti, což je rovněž jednou z velkých výhod pro podnikatele.

Základní výhodou investování v těchto zónách je možnost získat daňovou úlevu na daň z příjmu právnických osob, jejíž výše v současnosti v Polsku je 19%. Existence SSE a tím i možnost získání daňových úlev je omezena dobou platnosti zákona, tj. do konce r. 2020.

Maximální výše daňové úlevy je závislá na regionu, kde je investice umístěna, a na výši oprávněných investičních nákladů (výdaje na hmotné investice, resp. dvouleté náklady na prac. síly). Velký investor má přitom možnost dosáhnout úlev ve výši 30%-50% těchto nákladů, investor z řad středních podniků 40% - 60% a investor z řady malých podniků 50%-70%.

Podrobněji viz náš TIC 2109/2011 z 27.5.2011 a Průvodce po Speciálních ekonomických zónách (SSE) v Polsku: http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10800

C. MÍSTNÍ PODPORA PODNIKATELŮM ZE STRANY OBCÍ

Investoři v jednotlivých obcích (gminách) mohou získat úlevu při placení pozemkové daně (ale rovněž i daně z motorových vozidel) na základě usnesení Rady gminy. Osvobození od daní a místních poplatků může být jen za podmínek stanovených v nařízení vlády z 5.8.2008 o podmínkách udělování daně z nemovitostí a daně z dopravních prostředků(Dz. U. 2008, Nr. 146, poz. 927) a v unijních aktech regulujících udělování pomoci de minimis.

 

V roce 2010 uveřejnila známá poradenská firma Ernst & Young průzkum atraktivnosti jednotlivých evropských zemí pro kapitálové investice. Poslko se ocitlo na předních místech jejich žebříčku – je osmé v pořadí zemí, které se nejvíce snaží být atraktivní pro nové investiční projekty. Je to i zásluhou systému investičních pobídek, který v Polsku je v platnosti.[1] Slawomir Majman (*1948, absolvent Moskevského institutu mezinárodních vztahů, novinář, ekonom, celou svou kariéru působící v oblasti veletržní správy, podpory obchodu a investic, hovoří plynně anglicky, rusky a česky).