Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zákon č. 212/2009 Sb.

(Archivní článek, platnost skončena 11.11.2013.)

Dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Dne 1. října 2009

 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb.,

kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Nárok na vypořádání uplatní oprávněná osoba formou písemné žádosti. Tato žádost musí být podána povinné osobě nejpozději do 31. prosince 2012, jinak nárok zaniká.

Povinnou osobou v předmětné záležitosti je stát, za který jedná Ministerstvo vnitra ČR. Oprávněná osoba zasílá žádost o odškodnění sama přímo na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
P.O. BOX 21/OSM
170 34 Praha 7
Česká republika

Příslušným útvarem na ministerstvu vnitra ČR je odbor správy majetku.

www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx