Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pokuty ukládané inspektoráty silničního provozu

Po vyhodnocení všech letošních stížností autodopravců z ČR na postup polských Inspektorátů silničního provozu (Inspektoraty Transportu Drogowego – dálen jen „ITD), výsledků jednání konzulátu ZÚ ČR ve Varšavě s ředitelem odboru kontroly Hlavního ITD a ředitelem Úřadu pro záležitosti mezinárodní dopravy ve Varšavě, shrnujeme poznatky a zkušenosti v násl. doporučení autodopravcům ČR, jak minimalizovat finanční dopad kontrolní činnosti ITD prováděné s využitím právního řádu na území Polské republiky:

o      Činnost ITD v PR má speciální právní úpravu. ITD nejsou policie. Činnost ITD je časově omezená, většinou na pondělí až pátek max. do 19 hodin. Jednotlivá vojvodství vykazují odlišnosti. Právní úprava nedovoluje ITD zadržet např. technický průkaz vozidla jako zástavu a striktně vyžaduje, aby cizozemské vozidlo, dokud není pokuta zaplacena, bylo odstaveno na vojvodským úřadem určené hlídané parkoviště a uvolněno bylo až po zaplacení uložené pokuty. Toto na konci pracovní doby ITD - zejména přes víkend - znamená dramatický nárůst nákladů zejm. o parkovné.

o      Pokuta za všechny přestupky celkem nikdy nesmí překročit 15.000,-PLN.

o      Vozidlo již jednou ITD pokutované nelze během téže dopravní trasy pokutovat znovu.

o      Ve většině případů pokuta musí být zaplacena v hotovosti. Pouze v  některých případech lze platit platební kartou, pokud je pracovník ITD je vybaven zařízením na úhradu platební kartou.

o      V případě, že nesouhlasíte s pokutou, je třeba : pokutu zaplatit na místě, převzít písemné vyhotovení rozhodnutí ITD a dle poučení v uvedeném v rozhodnutí se odvolat cestou ITD, který pokutu uložil, na Hlavní ITD ve Varšavě. Zaplacení pokuty nemá důsledek jako zaplacení blokové pokuty v ČR. I po zaplacení pokuty je možné podat „odvolání“ na Hlavní ITD do Varšavy.