Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace pro řidiče na rok 2012

(Archivní článek, platnost skončena 01.03.2013.)

Od 1.1.2012 začala v Polsku platit zjednodušená procedura pro registraci k DPH a vyúčtování daně v Polsku pro zahraniční příležitostnou autobusovou dopravu.

Subjekty (právnické a fyzické osoby se sídlem v EU), které budou na území Polska vykonávat příležitostnou autobusovou přepravu osob, se musí rozhodnout pro jednu ze dvou variant přihlášení k DPH v Polsku, tzn. zda se budou registrovat k DPH jako „plátce DPH – příležitostná přeprava“ nebo „plátce DPH - aktivní“.

Varianta „plátce DPH – příležitostná přeprava“ – je nová, vešla v platnost od 1.1.2012 a je určena pro subjekty, které nebudou uplatňovat odpočet DPH v Polsku. Je to jednodušší, bezplatný způsob přihlášení k DPH. O tuto variantu platby DPH se žádá elektronicky u II. Finančního úřadu ve Varšavě (II Urząd Skarbowy) na stránkách polského Ministerstva financí:  www.mf.gov.pl -> Biuletyn Informaci Publicznej -> e-Deklaracje -> Międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób (viz odkaz níže): http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=5964&wysw=4&sub=sub2

V žádosti se uvede: název společnosti, český DIČ, adresa, elektronická adresa, jméno a příjmení a datum. Současně vyplňující osoba potvrdí, že společnost není v Polsku registrována jako „plátce DPH - aktivní“ a žádost odešle (tlačítko „Wyślij dane“). II. Finanční úřad ve Varšavě na základě žádosti zašle elektronicky potvrzení  „Podatnik VAT – przewozy okazjonalne” (VAP-5). Při vjezdu do Polska musí mít řidiči u sebe potvrzení VAP-5.

Na výše uvedené elektronické adrese se také hlásí veškeré změny údajů nebo oznámení o ukončení vykonávání služeb (Formulář VAP-R, zaškrtnutí políčka č.2 v položce A.5).

Daňové deklarace je třeba odeslat elektronicky a to do 25. dne měsíce následujícího za čtvrtletím, ve kterém vznikne povinnost odvodu daně. V případě, že „plátce DPH – příležitostná přeprava“ neoznámí II. Finančnímu úřadu ve Varšavě že, ukončil, pozastavil vykonávání svých služeb nebo po dobu čtyř čtvrtletí neodevzdá daňovou deklaraci, bude II. Finančním úřadem ve Varšavě informován o ukončení platnosti „plátce DPH – příležitostná přeprava“.

Varianta „plátce DPH - aktivní“ bude realizována na stejných zásadách jako doposud. Registrace je placená – 170 PLN (cca 1000 Kč).

Nezměnilo se a stále platí, že povinnost přihlásit se k DPH v Polsku nemají dopravci, kteří poskytují bezplatnou přepravu osob. Např. školy, sdružení, kulturní střediska nebo sportovní kluby v ČR, které vlastní autobus a ten použijí pro svou potřebu za účelem bezplatné přepravy osob do Polska. Doporučujeme, aby řidič vozidla měl u sebe doklad, který potvrzuje, že provozovatelem autobusu je škola/sportovní klub atd. nebo smlouvu o bezplatném pronájmu autobusu (úředně přeloženou do polštiny).