Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace pro řidiče na rok 2011

Ze změny Zákona na ochranu zdraví, který upravuje zákaz kouření na veřejných místech, vyplývá pro řidiče firemních vozidel a taxíků zákaz kouření za volantem. Pro řidiče autobusů tento zákaz platil již dříve. Za porušení zákazu je pokuta až 500 zlotých.

Zákon o  silničním provozu obsahuje zákaz kouření a konzumace jídla při řízení motorových vozidel, která jsou určena k přepravě osob (zejm. řidiči autobusů, tramvají, instruktoři jízdy atp.). Zákaz se netýká řidičů nákladních vozidel, i když  vezou další osobu, a také se netýká osobních vozidel (s výjimkou taxíků).

Připomínáme zákaz telefonování a sms-kování za jízdy. Řidič nesmí při jízdě držet v ruce telefonní přístroj nebo záznamové zařízení. Povoleno je telefonování pomocí hands-free sady.

Zákaz alkoholu - obsah alkoholu v krvi nesmí přesáhnout 0,2 promile. Upozorňujeme, že měřící zařízení je ve stupnici mg/l, tzn. že množství alkoholu nesmí být vyšší než 0,1 mg/l (to odpovídá 0,2 promile).

K povinné výbavě vozidla podle polských předpisů patří hasicí přístroj. Porušení by mělo být  trestáno pouze v případě, že je  vozidlo registrováno v Polsku. Ale policie v Polsku často nerespektuje, že má vyžadovat rozsah povinné výbavy podle předpisů státu registrace auta a ne podle předpisů vlastních, a mohla by hrozit udělením pokuty.

Upozorňujeme všechny, kdo provádějí příležitostnou autobusovou dopravu osob, že podle polského zákona o DPH mají být od 21.06.2010 všichni zahraniční přepravci (tedy i z ČR), kteří vykonávají příležitostnou autobusovou přepravu osob na území Polska, registrováni k DPH v Polsku. Povinnost přihlásit se k DPH v Polsku nemusí splnit přepravci, kteří poskytují bezplatnou přepravu osob (např. škola v ČR má vlastní autobus a veze vlastní studenty do Polska). Doporučujeme, aby řidič vozidla měl u sebe doklad, který potvrzuje, že vozidlo je registrováno na školu a doprava je bezplatná.

Od 1. července 2011 začne v Polsku platit nový systém elektronického výběru mýtného na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic a silnic 1. třídy. Povinnost platit mýtné platí pro všechna vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny. To se dotkne i osobních automobilů s návěsy. Zaplacení mýtného neosvobozuje od placení za jízdu po zpoplatněných dálnicích. Bližší informace k elektronickému mýtnému v češtině viz

http://www.viatoll.pl/cs